Jeszcze tylko do 31 sierpnia obowiązywać będą dotychczasowe stawki za odbiór odpadów komunalnych w gminie Kosakowo. 1 września wejdzie w życie nowa uchwała Rady Gminy, którą rajcy przyjęli podczas XXXVII Nadzwyczajnej Sesji, zmieniająca wysokość opłat za wywóz śmieci. Nowa, obowiązująca wszystkich stawka za odpady wynosić będzie 9,50 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody. Wyższą opłatę poniosą gospodarstwa, które złamią wprowadzony obowiązek segregacji odpadów. W tym wypadku opłata wyniesie 38 złotych/metr sześć. wody. Podwyżka opłat była nieunikniona, spowodowana jest wzrostem kosztów utylizacji i zagospodarowania odpadów w całej Polsce, to zaś jest przyczyną wyższych cen oferowanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych.

fot.www.pukrumia.pl

Wrześniowej podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie mogliśmy uniknąć – zauważa Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Od początku roku obserwowaliśmy okoliczne samorządy, które w ramach zawierania nowych umów z przedsiębiorstwami usług komunalnych, od nowa kalkulowały stawki za wywóz śmieci.

Tak stało się także w przypadku gminy Kosakowo. Dlaczego większe opłaty będą wprowadzone dopiero we wrześniu, a nie, jak w większości gmin już na początku bieżącego roku?

Nasza umowa z PUK Rumia wygasa właśnie teraz – informuje Wójt Marcin Majek. – W ramach ustalonych stawek, do końca sierpnia br. płacimy 5,50 złotego za metr sześcienny zużytej wody przy deklaracji o segregowaniu odpadów oraz 14 złotych w sytuacji odbioru śmieci bez segregacji.

fot.www.pukrumia.pl

W rozstrzygniętym już nowym przetargu na usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kosakowo, najkorzystniejszą ofertę ponownie złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Rumia. Nie zmieni się zatem operator, a sposób naliczania opłat nadal opierać się będzie na kalkulacji iloczynu metrów sześciennych zużytej wody i nowej stawki za każdy jej m3.

Nowa stawka za metr sześcienny zużytej wody, od 1 września wyniesie 9,50 złotych – wyjaśnia Wójt. – Ta podwyżka wynika wprost z ceny, jaką zaoferowało PUK Rumia, a spowodowana jest m. in. wzrostem usług utylizacji i zagospodarowania odpadów w całej Polsce. – Nowością jest także wprowadzany obowiązek segregacji śmieci dla wszystkich gospodarstw. Tylko te osoby, które ten obowiązek złamią zapłacą podwyższoną opłatę w wysokości 38 zł/m3 zużytej wody.

W najnowszym wydaniu Biuletynu Gminnego Kosakowo, na ostatniej stronie, znajdą Państwo praktyczny poradnik jak gospodarować zużyciem wody. Wprowadzenie w życie tych dobrych praktyk może okazać się skuteczną drogą do obniżenia kosztów opłat ponoszonych za samą wodę w kranie, jak też za odbiór odpadów z naszych śmietników.

https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2020/06/07.pdf