OGŁOSZENIE

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dostosowując się do wytycznych, informuję, iż od dnia 

22 kwietnia do odwołania

Urząd Gminy w Kosakowie zmienia dotychczasową organizację pracy:

pracownicy referatów realizujących wskazane w Ustawie czynności tj.: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, ochrona środowiska, gospodarka komunalna, opieka społeczna powinny realizować obsługę interesanta w zadaniach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Obsługa interesanta w tych przypadkach realizowana będzie przy pulpicie podawczym zlokalizowanym tuż przy wejściu do Urzędu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Sprawy pozostałych referatów będą załatwiane tylko poprzez kontakt telefoniczny (58) 660-43-43 lub mailowy, boi@kosakowo.pl lub po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie.

Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych znajduje się na stronie internetowej urzędu:  https://gminakosakowo.pl/kontakt/.

Proszę  o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

 

 

Wójt Gminy Kosakowo

Marcin Majek /-/