Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę powiatów, które z powodu dużej liczby zakażeń koronawirusem zostały objęte dodatkowymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19. Powiat pucki od 3 października będzie się znajdował w tzw. „żółtej strefie”, co niesie za sobą zaostrzenie zasad bezpieczeństwa. Apelujemy o zapoznanie się z obowiązującymi wytycznymi i ścisłe stosowanie się do wszystkich zasad sanitarnych.

STREFA ŻÓŁTA – zasady

  • W strefie żółtej obowiązuje zakrywanie ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego, miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m, zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, w trakcie sprawowania kultu religijnego oraz na cmentarzu.
  • Obowiązuje limit uczestników zgromadzeń. Wynosi on 150 osób. Z kolei imprezy rodzinne i innego rodzaju spotkania (np. wesela) mogą liczyć maksymalnie 100 osób.
  • Widownie, takie jak kina, teatry czy obiekty sportowe będą mogły być wypełnione w 25% pojemności. W wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni może uczestniczyć do 100 osób.
  • W obiektach takich jak parki rozrywki (wesołe miasteczka) na przestrzeni 10m2 może znajdować się nie więcej niż 1 osoba. Dla siłowni oraz klubów fitness obszar ten wynosi na 7 m2 powierzchni na 1 osobę, przy zachowaniu odległości 1,5 m (z wyłączeniem obsługi).
  • W lokalach gastronomicznych limit klientów wynosi 1 osoba na 4 m2.

Nie zmieniają się zasady funkcjonowania transportu publicznego, handlu, salonów fryzjerskich, hoteli, aquaparków i basenów.

Zwolnienie z zakrywania nosa i ust możliwe jest tylko dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim) oraz z trudnościami w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.