1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Przypomnijmy, co dokładnie się zmienia w Kodeksie Drogowym. Ważne zmiany dotyczą nie tylko pierwszeństwa pieszych na przejściach.

  • Dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym do 50 km/h przez całą dobę;
  • Wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem (pieszy będąc jeszcze przed wejściem na przejście), za wyjątkiem tramwaju;
  • Zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
  • Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go – na tym samym pasie ruchu – pojazdu (ilość metrów nie mniejsza niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę – 60m dla 120 km/h). Wyjątek stanowi manewr wyprzedzania.

Więcej informacji na: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/202781,Wazne-zmiany-w-przepisach-ruchudrogowego.html?fbclid=IwAR1oGN8E9lUYdgVLuZfHEfAR56oquwYVNgDIypOhQdX45iXGHc6W3vyZiKY