Informujemy o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych w Gminie Kosakowo w 2024 roku