Przypominamy o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych w naszej gminie.