Powiat Pucki konsekwentnie realizuje plan dostosowania Szpitala Puckiego do standardów XXI wieku. Po oddaniu do użytku zupełnie zmodernizowanego Oddziału Pediatrii i Laboratorium oraz części administracyjnej placówki przyszła pora na otwarcie Oddziału Chorób Wewnętrznych te odbyło się w czwartek, 14 lipca br.

Dla użytku pacjentów i personelu zostało przygotowanych jedenaście w pełni klimatyzowanych i posiadających osobne węzły sanitarne sal:

 • sześć sal chorych jednoosobowych
 • po jednej sali dwuosobowej, trzyosobowej 
 • dwie sale chorych czteroosobowe
 • jedną salę nadzoru pięcioosobową z telemetrią i punktem pielęgniarskim.

Dodatkowo powstały pomieszczenia takie jak:

 • pomieszczenie socjalne
 • pokój lekarski
 • brudownik czysty
 • brudownik, magazyn
 • WC ogólnodostępne dla osób z niepełnosprawnościami
 • gabinet zabiegowy
 • punkt pielęgniarski
 • pomieszczenie socjalne i pomieszczenie biurowe dla pielęgniarek.

Zakres prac wykonanych na Oddziale Chorób Wewnętrznych w ramach termomodernizacji budynków objął:

 • wymianę stolarki okiennej
 • modernizację systemu centralnego ogrzewania poprzez: wymianę wewnętrznej wodnej instalacji na izolowaną oraz wymianę 146 szt. grzejników
 • wymianę oświetlenia na LED -wymiana opraw wraz z instalacją elektryczną
  Koszt prac: 1 095 671,12 zł

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 657 402,00 zł

Prace, które dofinansowano ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Wojewody objęły :

 • wymianę instalacji zimnej wody
 • wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej
 • wymianę posadzki i montaż wykładziny PCV
 • montaż ścianek gipsowo-kartonowych
 • montaż systemu przyzywowego, wraz z doprowadzeniem zasilania do paneli nadłóżkowych
 • montaż systemu przeciwpożarowego
 • montaż instalacji kamer w salach chorych z doprowadzeniem do punktu pielęgnacyjnego
 • budowę i przebudowę węzłów sanitarnych wraz z sanitariatami (w tym ogólnodostępnego dostosowanego do osób niepełnosprawnych)
 • wymianę instalacji gazów medycznych
 • wymianę istniejących i montaż nowych przewodów instalacji grawitacyjnej wraz z zabudową gipsowo-kartonową
  Koszt wykonanych prac 2 049 990,52 zł.

Dofinansowanie z środków budżetu państwa w kwocie: 1 599 000,00 zł

Zakres prac dofinansowanych ze środków UE w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” będących w dyspozycji Marszałka Województwa Pomorskiego:

 • zakup i montaż klimatyzacji zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową, kwota 332 100,00 zł
 • dostawa i montaż agregatu próżniowego AVA100 (z trzema pompami), kwota 94 899,60 zł
 • zakup mebli do gabinetu zabiegowego, sali intensywnego nadzoru i dyżurki pielęgniarskiej kwota 41 512,50 zł
 • zakup kardiomonitorów do Sali intensywnego nadzoru (6 szt.) kwota 240 000 zł brutto

Koszt robót budowlano-montażowych: 708 512,10 zł
Dofinansowanie (w toku procedury): ok. 500 000,00 zł

Łączny koszt wszystkich inwestycji przeprowadzonych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Puckiego to 3 854 173,74 zł , w tym około 2 756 402,00 pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Źródłowo: Starostwo Powiatowe w Pucku