Od 1 stycznia 2019 roku w gminie Kosakowo realizujemy obowiązek gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów czyli tzw. odpadów bio-kuchennych.

Odpady biodegradowalne to bardzo cenny i wartościowy surowiec. Z pozyskanych selektywnie odpadów bio-kuchennych, takich jak np. obierki z warzyw czy resztki owoców można wyprodukować biogaz, z którego w silnikach kogeneracyjnych produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Wybrane resztki organiczne można także wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby. Do odpadów bio-kuchennych zaliczamy: owoce i warzywa, resztki żywności pochodzenia roślinnego np. obierki z owoców i warzyw, przetwory mączne np. makarony, pierogi, pizza, pieczywo, nabiał i jego przetwory, przeterminowane słodycze, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, części roślin domowych wraz z bryłą korzeniową i ziemią, zużyte papierowe ręczniki kuchenne.

Wytwarzane odpady bio-kuchenne selekcjonujemy już w naszych kuchniach do małych pojemników wyposażonych w woreczki biodegradowalne o pojemności 8 litrów. Woreczki biodegradowalne są dostarczane co roku przez firmę odbierającą odpady w ilości 150 szt. na gospodarstwo domowe. Zapełnione woreczki wrzucamy do dużego pojemnika zewnętrznego na odpady bio-kuchenne w kolorze brązowym. Odpady bio-kuchenne można również gromadzić w przydomowych kompostownikach.