Odpady biodegradowalne ulegają naturalnemu procesowi rozkładu biologicznego. Aby proces ten miał sens, segregacja odpadów powinna być prowadzona prawidłowo: do pojemnika na odpady bio kuchenne, który powinien być w kolorze brązowym z napisem BIO, powinny trafiać wyłącznie: resztki żywności pochodzenia roślinnego np. owoce, warzywa, obierki z warzyw i owoców, przetwory mączne (makarony, pierogi, pizza), pieczywo, słodycze, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, nabiał i jego przetwory oraz części roślin domowych wraz z bryłą korzeniową i ziemią.

Odpadki pochodzenia roślinnego selekcjonujemy już w naszych kuchniach wrzucając je do specjalnych worków kompostowalnych o pojemności 8 litrów, a następnie razem z woreczkami wrzucamy je do brązowego pojemnika.

Niedozwolone jest wrzucanie odpadów np. do plastikowych woreczków, gdyż te nie mogą trafić do kompostowania. Cały proces biodegradacji odpadów bio kuchennych zachodzi przy udziale mikroorganizmów, które żywiąc się resztkami, rozkładają je na prostsze składniki chemiczne.

Dzięki odpowiednim czynnikom naturalnym takimi jak: woda, światło czy tlen, rozkładowi może ulec nawet 95% substancji organicznej. Przy odpowiedniej segregacji odpadów jesteśmy w stanie wykorzystać kompost jako naturalny nawóz, redukując konieczność sztucznego użyźniania gleb. Bardzo częstym błędem popełnianym przez mieszkańców jest wrzucanie do pojemnika na odpady bio kuchenne innych odpadów takich jak np. odpady bio zielone, które nie powinny tam trafiać. Trawa, liście, kwiaty i chwasty oraz drobne gałęzie powinny być utylizowane w brązowych workach na odpady bio zielone lub też do brązowych pojemników oznaczonych wyraźnym napisem BIO ZIELONE.

Należy jednak pamiętać, że do worków lub pojemników na odpady bio zielone nie wrzucamy odpadów bio kuchennych, piasku, kamieni, popiołu, ziemi, gałęzi o średnicy większej niż 4 cm, konarów drzew oraz sorbentu, trocin czy żwirku z kuwety. Tak jak w przypadku odpadów bio kuchennych uzyskany z odpadów bio zielonych nawóz może ponownie wzbogacić glebę w wartości odżywcze, oszczędzając ją przed zasilaniem w nawozy mineralne.