Wielkogabarytowe odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do pojemników na odpady zmieszane.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in. szafy, kanapy, fotele, krzesła, stoły, materace, dywany, armaturę łazienkową, lustra, ramy okienne, drzwi, lampy, karnisze, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów itp. Gmina Kosakowo w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zapewnia mieszkańcom odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed ich posesji, jest to tzw. objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka ta odbywa się w gminie Kosakowo raz na kwartał (w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu) w ustalonych dniach dla poszczególnych sołectw. Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych są podawane w harmonogramie, który publikowany jest m.in. na stronie internetowej, biuletynie czy mediach społecznościowym gminy Kosakowo. Odpady należy wystawić przed swoją posesję lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej przy wiacie śmietnikowej, w przeddzień wywozu bądź też do godziny 7:00 w dniu odbioru. Za śmieci wielkogabarytowe można uznać większość dużych odpadów, jednak nie klasyfikujemy do nich sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego jak np. pralka, lodówka, zmywarka, telewizor, czyli urządzeń działających niegdyś na prąd lub baterię. Tego rodzaju odpady są traktowane jako elektroodpady i odbierane są bezpośrednio z domu lub mieszkania przez Komunalny Związek Gmin. Oddawany sprzęt elektroniczny musi być kompletny. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu 58 624-66-11 lub 609-045-410.

 

Poniżej prezentujemy najbliższy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych:

Przypominamy również o możliwości pozbycia się zużytych opon samochodowych w ilości 4 szt. na rok kalendarzowy za jeden lokal mieszkalny (z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych) wystawiając je przed posesję w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Z uwagi na fakt ograniczenia ilości zużytych opon (4 szt./rok/lokal mieszkalny) konieczne jest ewidencjonowanie nieruchomości, które skorzystały już z możliwości ich odbioru przez firmę wywozową, w związku z czym opony należy wystawiać bezpośrednio przed posesję z której pochodzą.