Z głębokim żalem przyjęliśmy tragiczną wiadomość o śmierci ś.p. Jacka Graczyka, burmistrza miasta Ustka. 

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego oraz współpracownikom z usteckiego samorządu.

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
Andrzej Śliwiński
Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek
Zastępca Wójta Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki