Z inicjatywy Stowarzyszenia Kaszubska Norda, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 02.09.2021 r. do Urzędy Gminy Kosakowo wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert.

Oferta nr 2.2021 w trybie art.19a