Oferta realizacji zadania publicznego

20 maj

Z inicjatywy działającego na terenie gminy Kosakowo stowarzyszenia, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 14.05.2021 r. do Urzędy Gminy Kosakowo wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert.

Oferta nr 1.2021 w trybie art.19a

Góra