Z inicjatywy działających na terenie gminy Kosakowo stowarzyszeń, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 09.07.2020 r. do Urzędy Gminy Kosakowo wpłynęły trzy oferty realizacji zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert.

Oferta 1.2020 w trybie art.19a Oferta 2.2020 w trybie art.19a Oferta 3.2020 w trybie art.19a