Z uwagi na podjętą przez rząd decyzję o przedłużeniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia informujemy, że Urząd Gminy w Kosakowie nadal pozostaje zamknięty dla petentów do 16 kwietnia włącznie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną poprzez: e-PUAP, e-mail lub pocztą tradycyjną. Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu: https://gminakosakowo.pl/kontakt/.

Dokumenty kierowane do Urzędu Gminy Kosakowo, które nie wymagają potwierdzenia odbioru można pozostawić w godzinach pracy urzędu w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym.

Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny w godzinach od 9:00 do 12:00 i będzie rejestrował jedynie akty zgonu.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej gminy: www.gminakosakowo.pl

Zalecamy stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.