W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, mając na uwadze  nowe obostrzenia i decyzje rządu, jakie zapadły na dzisiejszej konferencji (25 marca) w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Kosakowo informujemy, iż:

od dnia 29 marca do 9 kwietnia Urząd Gminy w Kosakowie będzie zamknięty dla petentów.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną poprzez: e-PUAP, e-mail lub pocztą tradycyjną. Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu:  https://gminakosakowo.pl/kontakt/.

Dokumenty kierowane do Urzędu Gminy Kosakowo, które nie wymagają potwierdzenia odbioru można pozostawiać, w godzinach pracy urzędu, w skrzynce znajdującej się obok wejścia głównego.

Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny w godzinach od 9:00 do 12:00 i wydawał jedynie akty zgonu.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej gminy – www.gminakosakowo.pl

Zalecamy stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.