Drodzy Mieszkańcy,

W związku z sytuacją występowania wirusa COVID-19 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjąłem decyzję o zamknięciu w Gminie Kosakowo na okres od 12 do 25 marca 2020 r. nw. gminnych instytucji:

-Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo

-Kosakowskie Centrum Kultury

– siedzibę Pełnomocnika Wójta ds. Seniorów w Rewie

– Centrum Sportowe w Kosakowie,

wstrzymując tym samym organizowane w tym terminie przez wymienione podmioty wydarzenia.

Ponadto, wprowadzam w Urzędzie Gminy Kosakowo działania organizacyjne określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie Wójta Gminy Kosakowo z dnia 11 marca 2020 roku

Jednocześnie, zwracam się z apelem do jednostek, którymi nie zarządza gmina Kosakowo o rozważenie decyzji o czasowym zamknięciu placówek.

Wójt Gminy Kosakowo

Marcin Majek

O zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Kosakowo: https://gminakosakowo.pl/aktualnosci/koronawirus-w-polsce-wymaga-od-wszystkich-odpowiedzialnych-zachowan/