W związku z koniecznością powtórzenia przetargu na dożywianie uczniów w roku szkolnym 2022/2023 od 5 do 30 września br. posiłki do szkół będą dostarczane przez firmę Podkowa Sp. z o.o. Informujemy, że zapotrzebowanie na obiady należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail do szkoły, do której uczęszcza dziecko, w terminie do 2 września br. 

Adresy mailowe do szkół:

Opłaty za zamówione dla dzieci posiłki należy uiścić do 5 września br. bezpośrednio na konto placówki, której jest uczniem:

  • Szkoła Podstawowa w Pogórzu nr konta: 66 1140 2004 0000 3602 8275 1359
  • Szkoła Podstawowa w Mostach nr konta: 07 1140 2004 0000 3202 8275 1356
  • Szkoła Podstawowa w Dębogórzu nr konta: 58 1140 2004 0000 3702 8275 1357
  • Szkoła Podstawowa w Kosakowie nr konta: 15 1140 2004 0000 3102 8275 1358

Przez miesiąc wrzesień posiłki będą wydawane w następujący sposób:
2x w tygodniu – zupa z wkładką + owoc lub inny dodatek
1x w tygodniu piątek – danie postne
2x w tygodniu – drugie danie – mięsne.

Nieobecności ucznia z powodu choroby należy zgłaszać do szkoły w sposób ustalony przez dyrektora dzień przed do godz. 15.00. Dzięki temu będzie można odliczyć kwotę zapłaconą wcześniej za posiłek, który ostatecznie nie zostanie skonsumowany przez dziecko.

Koszt rodzica za posiłki serwowane w szkołach podstawowych w miesiącu wrześniu wynosić będzie 149,96 zł.

Posiłki w przedszkolach również zabezpieczy firma Podkowa Sp. z o.o. już od 31.08.2022 r. Koszt rodzica za posiłki w przedszkolu w miesiącu wrześniu będzie wynosić 232,80 zł. Sposób dokonywania wpłat za posiłki w przedszkolu nie ulega zmianie. Numer bankowy na który rodzice przedszkolaków powinni dokonywać opłat jest następujący: 69 1020 1811 0000 0102 0311 7637.

Informacja o ostatecznym koszcie posiłków dla dzieci oraz o firmie, która wygra przetarg na obsługę odżywiania dzieci, od października do końca roku szkolnego, zostanie podana w późniejszych komunikatach.