Zachęcamy, aby rodzice dzieci w wieku szkolnym, którzy nie dokonali ich zapisu do szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023, uczynili to jak najszybciej. Pomoże to dyrektorom placówek w sprawnym organizowaniu pracy szkół.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe każdy rodzic ma następujące obowiązki:

  1. Dopełnia wszelkie czynności niezbędne do zgłoszenia dziecka do szkoły.
  2. Zapewnia regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne.
  3. Zapewnia dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć.
  4. Informuje dyrektora szkoły podstawowej zgodnie z obwodem w którym mieszka, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą Polski.

Informacja dot. przedszkoli

Informujemy, że jeśli dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju rodzice mogą skorzystać z usług następujących placówek, które poza pracą dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą realizują również wczesne wspomaganie rozwoju:

  • Niepubliczne Przedszkole Tenisowe „Jaworek” e-mail: jaworek@spartandomy.pl
  • Niepubliczne Przedszkole Językowe „Nasza Planeta” e-mail: przedszkole@naszaplaneta.eu
  • Niepubliczne Przedszkole Językowe „Król Maciuś Pierwszy” e-mail: przedszkolekrolm@gmail.com
  • Niepubliczne Przedszkole „Podniebny Raj” e-mail: podniebnyraj.violetta@gmail.com
  • Niepubliczne Przedszkole „Beuforcik” e-mail: przedszkole@beauforcik.stronyzklasa.pl
  • Niepubliczne Przedszkole „Nutka” e-mail: przedszkole-nutka@wp.pl

Pełen wykaz niepublicznych placówek na www.bip.kosakowo.pl/rejestr-placowek-niepublicznych.