W związku z niebezpiecznym zachowaniem kierowców na skrzyżowaniu ul. Czechowicza i ul. Czarnieckiego w Pogórzu powodującym kolizje drogowe informujemy, że finalizowane są opracowania projektów aktualizujących stałą organizację ruchu obejmujące m.in. rejon przedmiotowego skrzyżowania.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Czarnieckiego z ul. Czechowicza planowane jest wprowadzenie kolejnego zakazu zatrzymywania się na ul. Czechowicza tj. na odcinku od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego, 4 progów zwalniających (po 1 na każdym wlocie skrzyżowania), zamiany na ul. Czarnieckiego znaków ustąp pierwszeństwa przejazdu na znak STOP, a także montaż lustra drogowego dla nadjeżdżających od strony Osiedla Shiraz Park oraz słupków blokujących w rejonie tego skrzyżowania i skrzyżowania ul. Czarnieckiego z ul. Kościuszki.

Gmina Kosakowo planuje wprowadzenie powyższych zmian w bieżącym roku, niezwłocznie po uzyskaniu dla nich akceptacji przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych tj. Starostę Puckiego.