Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisać możesz się tylko do 30 września.

Udział w spisie powszechnym to obowiązek ustawowy wszystkich osób zamieszkujących terytorium Polski, w tym cudzoziemców. Ci, którzy się nie spiszą, narażają się na karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł, o czym mówi art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Wypełnienie formularza zajmuje tylko kilka minut. Nie warto czekać do ostatniej chwili. Pomimo wydłużonych godzin funkcjonowania infolinii oraz zwiększonego zaangażowania rachmistrzów w ostatnich dniach spisu należy spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania na połączenie oraz kolejek w punkcie spisowym.

Spisz się w spisie powszechnym!

Podstawową formą spisu jest samospis internetowy poprzez stronę spis.gov.pl. Zostało niewiele czasu, aby dopełnić formalności. Można to zrobić do 30 września.

Metody uzupełniające to spis przez telefon (22 279 99 99) lub wywiad z rachmistrzem. Rachmistrz będzie dzwonić z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Dodatkowo spisać można się w Gminnym Biurze Spisowym przy ul. Żeromskiego 69 (Urząd Gminy Kosakowo) – w godzinach pracy Urzędu.

Do punktu spisowego warto zabrać nie tylko dowód osobisty, lecz także numery PESEL domowników.