Przypominamy o ostatnim w tym roku odbiorze odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kosakowo.