W czwartek, 4 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Kosakowie, który powstał w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój Usług Społecznych.
To spotkanie stanowi wyraz radości, że kolejna inwestycja służąca mieszkańcom gminy Kosakowo w wieku 60+ została pozytywnie zrealizowana i Klub Seniora w Kosakowie może zostać oddany do użytku. – powiedziała, rozpoczynając uroczystość, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Małgorzata Borek.
Wśród gości powitanych przez wójta gminy Kosakowo Marcina Majek znaleźli się m.in. starosta powiatu puckiego, Jarosław Białk, radny powiatowy, wójt senior, Jerzy Wludzik, liderzy projektu – przedstawiciele gminy Puck: wójt Tadeusz Puszkarczuk oraz sekretarz gminy Anna Łapińska, prezes zarządu Fundacji Phenomen Jarosław Galas, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński wraz z przewodniczącą Komisji ds. społecznych i edukacji Bożeną Roszak, pełnomocnik wójta ds. seniorów Karol Dettlaff, ks. kanonik Jan Grzelak, sekretarz gminy Kosakowo Ewelina Paszke, pracowniky UG Kosakowo odpowiedzialni za realizację projektu: Aleksandra Nikielska oraz Dominika Grymajło, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla Anna Paturej, dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury Tomasz Świercz, Krystian Wenta – wykonawca adaptacji budynku, Tomasz Sierosławski – radca prawny GOPS-u, zespół Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie pracujący przy Klubie Seniora, kierownik klubu – Anna Mielnicka wraz z animatorem środowiskowo-społecznym Magdaleną Kujawską oraz przedstawiciele seniorów.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca wójta Marcin Kopitzki, starosta powiatu puckiego Jarosław Białk, wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, dyrektor GOPS Małgorzata Borek oraz pełnomocnik wójta ds. seniorów Karol Dettlaff. Zgodnie z tradycją, obiekt został poświęcony przez ks. kanonika Jana Grzelaka.

Każdy etap w życiu ma swój smak i każdy rządzi się swoimi prawami. Młodość to możliwości, czas nauki, beztroski, często popełniania błędów. Wraz z wiekiem nabieramy doświadczenia i zmienia się nasze spojrzenie na wiele spraw. To jednak, że przybywa nam lat nie oznacza, że mam przestać korzystać z życia. Bez względu na wiek nadal możemy być aktywni, doświadczać nowych rzeczy, realizować plany, ciągle się rozwijać i poszerzać horyzonty. Wiek nie może i nie powinien być wymówką, bo wiek to tylko liczby.

Hans Christian Andersen powiedział, że „gdy człowiek się starzeje, choćby los rzucał nim po całym świecie, musi mieć gdzieś miejsce, które jest dla niego prawdziwym domem, bo nawet wędrowny ptak ma jedno miejsce do którego zdąża.” Mamy nadzieję, że takim właśnie miejscem, dla naszych seniorów będzie siedziba w Kosakowie.
Wszystkie osoby zainteresowane tym, co na bieżąco dzieje się w Klubie Seniora, zapraszamy na FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz fanpage FB i Instagram: Klub Seniora w Gminie Kosakowo.