Dziś, 19 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie.

O budowie tej remizy mówiło się już od wielu lat, a pierwsze jej projekty powstały już w 2017 roku. Z rządowego funduszu inwestycji lokalnych udało się pozyskać środki na inwestycje dla kosakowskiego samorządu. Część z tych środków przeznaczona została właśnie na budowę nowej remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Rozstrzygnięty w 2020 r. przetarg pozwolił na podpisanie umowy z wykonawcą i szybkie rozpoczęcie prac budowlanych, które trwały 1,5 roku. Jesteśmy dumni, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna ma od dziś siedzibę z prawdziwego zdarzenia. – mówił wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14:00 od złożenia przez naczelnika OSP Kosakowo, wice wojewodzie pomorskiemu meldunku, w którym poinformował o gotowości pododdziału do uroczystej zbiórki z okazji otwarcia nowo wybudowanej remizy. Następnie Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo odegrała hymn państwowy, który został odśpiewany przez członków zespołu Kosakowianie. Gdy melodia Mazurka Dąbrowskiego wybrzmiewała, poczet flagowy młodzieży z OSP Kosakowo wciągnął flagę państwową na maszt przy figurce św. Floriana znajdującej się na placu przed budynkiem. Po oddaniu należytych godności wójt gminy Kosakowo przywitał przybyłych gości: wicewojewodę pomorskiego Aleksandra Jankowskiego, Członka Zarządu Powiatu Puckiego Jerzego Włudzika, Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Piotra Sochę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku starszego brygadiera Bartosza Mollina, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku młodszego brygadiera Sławomira Deję, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni brygadiera Marcina Nowaka, Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 z Gdyni aspiranta sztabowego Tomasza Richerta, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie starszego brygadiera Jacka Niewęgłowskiego, Proboszcza Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie księdza kanonika Jana Grzelaka, wiceprezesa zarządu spółki Xemar Roberta Krupińskiego – generalnego wykonawcy budynku, Prezesa OSP Kosakowo Krzysztofa Nadolskiego, zastępcę wójta Marcina Kopitzkiego, przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Andrzeja Śliwińskiego oraz radnych i sołtysów gminy Kosakowo, a także wszystkich Strażaków i mieszkańców gminy przybyłych na tę uroczystość.

Po powitaniach był czas okolicznościowych przemówień, po których nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. 

Podczas uroczystości nastąpiło również symboliczne przekazanie klucza do remizy na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie Krzysztofa Nadolskiego.

Ceremonię poświęcenia nowo wybudowanej remizy oraz wspólną modlitwę poprowadził proboszcz kosakowskiej parafii ksiądz kanonik Jan Grzelak. 

Z okazji dzisiejszej uroczystości wójt gminy Kosakowo Marcin Majek przygotował okolicznościowe podziękowania dla zaangażowanych w projekt osób i wręczył pamiątkowy upominek komendantowi OSP Kosakowo, przedstawicielowi wykonawcy, projektantowi, inspektom nadzoru oraz pracownikom, którzy prowadzili te inwestycje.

Dzisiejsza uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa Pomorskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Oficjalnego odznaczenia dokonali Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie Michał Kulig, wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski oraz Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Piotr Socha.

Po odznaczeniach przyszedł czas na gratulacje i podziękowania strażakom z okazji dziś święta. Historyk Zygmunt Miszewski na tę okazję przygotował publikację, w której opisał dzieje kosakowskiej straży. Po oficjalnej części uroczystości konferansjer zaprosił wszystkich zgromadzonych gości na zwiedzanie budynku przekazanego strażakom oraz na poczęstunek. Po remizie oprowadził gości komendant OSP Kosakowo Michał Kulig.

 

Cała inwestycja obejmowała budowę obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie wraz z pełną infrastrukturą tzn. instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz przyłącza: wodociągowo-kanalizacyjne, kanalizacje deszczową, grzewczą, gazową, wentylacje mechaniczną, elektryczną wykonane na dwóch części działek. Strażnica OSP Kosakowo składa się z trzech kondygnacji. Na parterze budynku znajduje się garaż z trzema dużymi stanowiskami na wozy bojowe, dyżurka, a także zaplecze socjalne z sanitariatami. Na półpiętrze znajduje się kotłownia, a na piętrze jest duża sala i również zaplecze socjalne (szatnia i sanitariaty). Powierzchnia zabudowy wynosi 286,18 m², a powierzchnia netto całego budynku: 466,06 m², w tym: parter 250,45 m², półpiętro 8,49 m² i piętro 207,12 m². Dodatkowo strażnice wyposażono o zewnętrzne schody stalowe oraz dwa podświetlane napisy. Pod budynkiem znajduje się 9 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

 

Fot. Marcin Krauze

Po uroczystości otwarcia remizy na boisku przy ul. Chrzanowskiego odbył się Festyn Strażacki w Kosakowie przygotowany przez strażaków i sołectwo Kosakowo. Podczas wspólnej zabawy odbył się prawdziwy pokaz strażackich umiejętności w tym ratownictwa wysokościowego, gaszenia pożaru i rozcinania pojazdu. W programie nie zabrakło atrakcji dla dzieci takich jak dmuchańce czy ścianka wspinaczkowa. Wieczór uczestników festynu umiliła muzyka na żywo.