17 kwietnia br. w rewskiej siedzibie senioralnej (Rewa, ul. Morska 56) po raz pierwszy w naszej lokalnej historii odbędą się Otwarte Mistrzostwa Gminy Kosakowo w brydżu sportowym w kategorii wiekowej +55. Zachęcamy do udziału wszystkich seniorów – wielbicieli tej królewskiej gry karcianej.

Pary należy zgłaszać najpóźniej do 12 kwietnia br. do godziny 12.00 pod numerem telefonu 604 948 363, mailowo pod adresem kd@kosakowo.pl lub osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia placówki (codziennie z wyjątkiem czwartków 9.00-14.00, w czwartki: 11.00-19.00). W zgłoszeniu należy podać: imiona i nazwiska zawodników, wiek oraz miejscowość, z której pochodzą zgłaszający się.

Udział w zawodach jest bezpłatny.