ZARZĄDZENIE Nr  10/2021

Wójta Gminy Kosakowo

z dnia 15 stycznia 2021 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie ofert 2021

Na podstawie § 6a pkt 11 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi na jej terenie”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/7/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego 2011 roku (ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Po uzyskaniu rekomendacji komisji konkursowej  do opiniowania ofert w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych w roku 2021 zatwierdzam do realizacji oferty wg zestawienia  stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                                                     /-/ Marcin Majek

  

Załącznik do Zarządzenia nr  10/2021

Wójta Gminy Kosakowo z dnia 15 stycznia 2021r.

 

ZESTAWIENIE

  PRZYZNANYCH DOTACJI W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROKU 2021

 

Lp Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji wynikająca z oferty (zł.)
Kultura
1 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie XXIV Festyn Kaszubski 25.000,00
2 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie XIX Festiwal Piosenki o Morzu Jantarowi Bôt 1.500,00
3 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie Honorarium Dyrygenta Zespołu Kosakowianie 20.000,00
4 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie Zespół Kosakowianie – Festiwal w Żerkowie 2.000,00
5 Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Kłaninie Ziemia Pucka. info – Prasa Regionalna 1.000,00
6 Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu Organizacja XVI Spotkań Chóralnych 3.000,00
7 Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu Honorarium dla dyrygenta chóru „Morzanie” 18.000,00
8 Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu XVI Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej 3.000,00
9 Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu Koncert z okazji 20-lecia chóru „Morzanie” 2.000,00
10 Fundacja „Kobieta Pozytywna” Pogórze Wspieranie aktywności seniorów. Warsztaty „Gimnastyka Mózgu”. 3.000,00
10 Razem 78.500,00
Sport
1 Uczniowski Klub Judo „MOSTY” Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo 6.000,00
2 Międzyszkolny Uczniowski Klub sportowy „Kosakowo” z siedzibą w Kosakowie Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, w oparciu o gminną bazę sportową i poprzez szkolenie i współzawodnictwa sportowe w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym. 3.000,00
3 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek” z siedzibą w Pogórzu Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności ULKS „SKOCZEK” Pogórze 20.000,00
4 Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego z siedziba w Pucku Trenuj siatkówkę z Mistrzami Danielem Pilińskim i Marcinem  Wika 8.000,00
5 Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo z siedzibą w Kosakowie Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej na terenie Gminy Kosakowo 85.000,00
6 Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze z siedzibą w Dębogórzu Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo w dyscyplinie piłka nożna. Organizacja zajęć treningowych, udział w rozgrywkach ligowych oraz turniejach na szczeblu lokalnym. Zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej. 9.000,00
7 Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze z siedzibą w Dębogórzu Aktywność sportowa dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo w dyscyplinie piłka siatkowa. Organizacja zajęć treningowych oraz  zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej. 6.000,00
8 Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo z siedzibą w Kosakowie Organizacja XIV edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley 1.000,00
9 Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo z siedzibą w Kosakowie Organizacja III Edycji Kosakowskiego Turnieju Siatkówki Halowej Drużyn Mieszanych 1.500,00
10 Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki z siedzibą w Suchym Dworze Sekcja ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (dwa kursy na stopień młodszego ratownika) 3.000,00
11 Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki z siedzibą w Suchym Dworze Zabezpieczenie i organizacja morsowania. 3.000,00
12 Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki z siedzibą w Suchym Dworze RESCUE ECO PATROL – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów, osób przebywających nad wodą, edukacja, szkolenie. 3.000,00
13 Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie Wakacyjna Półkolonia Żeglarska 4.000,00
14 Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie Regaty Gminy Kosakowo 2.000,00
15 Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie Całoroczna Szkółka Żeglarska 25.000,00
16 Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie Kursy żeglarskie i motorowodne 14.000,00
17 Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN” z siedzibą w Kosakowie Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosakowo poprzez szkolenie i współzawodnictwo w strzelectwie sportowym i biathlonie letnim. 1.500,00
18 Stowarzyszenie Port Mechelinki Puchar Kaszub 3.000,00
19 Stowarzyszenie Port Mechelinki XII Program edukacji żeglarskiej i Morskiej Dzieci i Młodzieży z gminy Kosakowo 10.000,00
20 Stowarzyszenie Port Mechelinki Od ucznia do zawodnika-cykl regat 2.000,00
21 Klub Sportowy Gokken z siedzibą w Chwaszczynie Szkolenie dzieci i młodzieży w karate 2.000,00
21 Razem 212.000,00
Ochrona i promocja zdrowia
1 Stowarzyszenie Amazonki Rumia Ochrona i promocja zdrowia 1.000,00
2 Kaszubska Spółdzielnia Socjalna „Przystań” Żelistrzewo Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych 1.000,00
3 Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” z siedzibą w Pucku Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w formie półstacjonarnej 4.000,00
3 Razem 6.000,00
  Nauka, edukacja i wychowanie  
1 Fundacja „Rodzinny Gdańsk” Wakacyjny obóz letni dla podopiecznych Domu dla Dzieci w Suchym Dworze 2.000,00
2 Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo z siedzibą w Kosakowie Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo i dzień robotyki 1.500,00
2 Razem 3.500,00
36 OGÓŁEM 300.000,00

                                                                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                                                                   /-/ Marcin Majek

 

Zarządzenie nr 10.2021 Zatwierdzenie Grantów