Zachęcamy do lektury październikowego wydania „Biuletynu Gminnego Kosakowo Rady i Wójta Gminy Kosakowo”. 

W miesięczniku znajdziemy relację z ostatnich wydarzeń takich jak dożynki, otwarcie przedszkola w Mostach, nowy Szlak Morskich Głębin w Mechelinkach czy otwarcie połączenie drogowego z Suchego Dworu do Dębogórza.

Na str. 8 znajduję się oferta zajęć dodatkowych dla dzieci przygotowana przez Kosakowskie Centrum Kultury, a w dziale sport zaproszenie do udziału w 17. edycji Biegu Niepodległości.

Pełen kalendarz wydarzeń na najbliższy czas zamieszczony jest na tylnej okładce. Polecamy miesięcznik Państwa lekturze.