Miło nam poinformować, że rozstrzygnięty został gminny etap 28. edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021” organizowanego przez Województwo Pomorskie przy współudziale pomorskich gmin i powiatów.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główną jego ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich  i integracja społeczności lokalnej.

W tym roku do udziału w konkursie w kategorii „Wieś” zgłosiły się cztery wsie: Pierwoszyno, Rewa, Kazimierz i  Dębogórze.

Gminna Komisja Konkursowa przyznała tytuł „Piękna Wieś Gminy Kosakowo 2021” – wsi Rewa. Otrzymała ona główną nagrodę voucher w wysokości 2200 zł do wykorzystania na rzecz upiększania sołectwa.

II miejsce ex aequo zajęły wieś Pierwoszyno i Dębogórze – tu przyznano vouchery po 1000 zł do wykorzystania na rzecz upiększania sołectw, natomiast trzecie miejsce zajęła wieś Kazimierz zdobywając voucher na kwotę 800 zł.

 

14 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom.

Laureat I miejsca gminnego etapu konkursu w kategorii „Wieś” został zgłoszony do eliminacji powiatowych. 

Wójt Gminy Kosakowo dziękuje wszystkim za udział w konkursie i serdecznie gratuluje zwycięzcy.