Rozstrzygnięty został etap gminny 30. edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2023” organizowanego przez Województwo Pomorskie przy współudziale pomorskich gmin i powiatów. Do kolejnego etapu powiatowego zakwalifikowała się Rewa.

Celem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń, poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

W ramach konkursu oceniane są między innymi walory krajobrazowe, estetyka zabudowy, ochrona zabytków oraz aktywność społeczna mieszkańców wsi. W ocenie brane są pod uwagę również innowacyjne rozwiązania, takie jak wykorzystanie energii odnawialnej czy działalność ekologiczna.

Konkurs ma na celu nie tylko wyłonienie najpiękniejszych wsi w regionie, ale również propagowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Składa się on z trzech etapów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

W piątek 2 czerwca br. odbyło się uroczyste wręczenie voucherów pieniężnych laureatom pierwszego etapu.  1. miejsce i tytuł „Piękna Wieś Gminy Kosakowo 2023” zajęło sołectwo Rewa. Otrzymała ona główną nagrodę – voucher w wysokości 3500 zł do wykorzystania na rzecz upiększania sołectwa. 2. miejsce natomiast zajęło Dębogórze, które otrzymało voucher w wysokości 2500 zł.

Laureatom gratulujemy, a wsi Rewa życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu.