Rozbudowa placu zabaw, estetyzacja wsi, festyn integracyjny i warsztaty ekologiczne. Mieszkańcy Pierwoszyna już zdecydowali jak rozdysponują przyszłoroczne środki sołeckie. Wczoraj (12 września) podczas zebrania w byłym Domu Kultury, pula 53,999 złotych została bardzo efektywnie podzielona pomiędzy potrzeby inwestycyjne, kulturalne i edukacyjne, z myślą o wszystkich mieszkańcach Pierwoszyna.

Bardzo intensywne i twórcze dwie godziny zebrania sołeckiego w Pierwoszynie, przyniosły ciekawe efekty – podsumowuje Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Mieszkańcy przyszli na spotkanie z konkretnymi propozycjami, część pomysłów już wcześniej trafiła do Pani sołtys Ewy Purskiej, która przygotowała zarys wydatków sołeckich na przyszły rok. W efekcie widzimy zrównoważony podział wydatków na cele inwestycyjne, ale też związane z edukacją i integracją lokalnej społeczności.

Przyszłoroczna pula środków funduszu sołeckiego dla Pierwoszyna wynosi 53,999 złotych. Blisko połowa tej sumy pozwoli na rozbudowę placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Orzechowej i Renklodowej. Zaplanowano także środki na zmianę lokalizacji plenerowej siłowni i estetyzację wsi.

Dzięki przyszłorocznym środkom sołeckim, w Pierwoszynie zorganizowany zostanie także festyn integracyjny dla małych i dużych oraz cykl warsztatów ekologicznych.

Podczas spotkania Wójt Gminy Kosakowo, odpowiadał na pytania mieszkańców zgłaszane jako sprawy bieżące. Mowa była między innymi o przyszłych dużych inwestycjach drogowych, planach PKP dotyczących linii kolejowej i harmonogramie budowy sołeckich ulic. Mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę dbania o czystość, szczególnie w kontekście trzymania zwierząt hodowlanych, wskazali także kilka lokalizacji drogowych, które wymagają przeglądu pod kątem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Wszystkie uwagi i sugestie zostały zaprotokołowane, będą przeanalizowane i sukcesywnie wdrażane do realizacji.

W piątek (13 września) o godzinie 19 na zebraniu spotykają się mieszkańcy Kazimierza (świetlica wiejska w Kazimierzu). Szczegółowy harmonogram i podział środków sołeckich można znaleźć w Biuletynie Gminnym oraz na stronie www.gminakosakowo.pl (kalendarz wydarzeń).