Aktualizacja 14.02.2023 r.
Przypominamy, że do dnia 15 marca br. w ramach ogólnopolskiej akcji – rolnicy zrzeszeni z powiatu puckiego i wejherowskiego przeprowadzą akcję protestacyjną.
Jak informuje organizator, zgromadzenie będzie miało charakter rotacyjny, co oznacza, że drogi publiczne mogą być blokowane i będzie ono zakłócało ruch drogowy na terenie gminy Kosakowo.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
W dniu 6 lutego do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo informujące o planowanym proteście rolników. W ramach ogólnopolskiej akcji zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” RI z powiatów słupskiego, lęborskiego, kartuskiego i puckiego rolników przeprowadzą oni akcję protestacyjną trwającą od 12 lutego do 12 marca br.
Protestujący chcą wyrazić w ten sposób sprzeciw wobec polityki tzw. zielonego ładu proponowanej przez Unię Europejską oraz niekontrolowanemu importowi wszystkich produktów rolnych z Ukrainy. Akcja rolników będzie miała charakter ostrzegawczy, a jej bezpieczeństwo zapewniają organizatorzy.
Jak informuje organizator, zgromadzenie będzie miało charakter rotacyjny, co oznacza, że drogi publiczne mogą być blokowane i będzie ono zakłócało ruch drogowy na terenie gminy Kosakowo. W akcji ma wziąć udział około 30 osób i 10 – 20 traktorów.