Systematyczny rozwój sieci drogowej w gminie Kosakowo jest jednym z ważniejszych zadań samorządu. Od wielu lat systematycznie budujemy nowe drogi, projektujemy nowe układy drogowe oraz tworzymy plany pod przyszłe rozwiązania komunikacyjne. W 2022 r. Rada Gminy Kosakowo uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pogórze, zapewniając przestrzeń pod przyszłą rozbudowę ul. Derdowskiego.

Na potrzeby opracowania planu miejscowego została zlecona koncepcja rozbudowy ul. Derdowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Płk. Dąbka w mieście Gdynia do skrzyżowania z ul. Żeromskiego w miejscowości Kosakowo. Podstawowe założenia dla docelowego układu drogowego to:

  • budowa nowego wiaduktu w ciągu ul. Płk Dąbka z założeniem trzech pasów ruchu w każdym kierunku  (dwa pasy ruchu do komunikacji ogólnej oraz jeden buspas) przy założeniu współpracy w tym zakresie i współfinansowaniu projektu z miastem Gdynia;
  • wykorzystanie miejsca za stacją BP w Pogórzu jako jezdni w kierunku Kosakowa;
  • przekrój jezdni na całym odcinku składający się z dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu;
  • wykonanie tzw. drogi serwisowej na odcinku miejscowości Pogórze;
  • skrzyżowanie ul. Derdowskiego z Paderewskiego, Staszica, Kościuszki, Herberta i Gryfa Pomorskiego;
  • nawiązanie do projektowanego Nowego Układu Drogowego Kosakowo Pierwoszyno Mosty ( rondo na połączeniu z ul. Żeromskiego)
  • zatoki autobusowe na całym odcinku;
  • chodniki oraz ścieżki rowerowe po obydwu stronach przebudowanej ul. Derdowskiego;
  • nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż całej przyszłej drogi.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie w przyszłości jak najlepszych warunków komunikacyjnych dla wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo, Niezależnie od tego, czy ktoś będzie preferował transport publiczny, samochodowy, rowerowy czy pieszy.

Poniżej prezentujemy plany sytuacyjne planowanej rozbudowy ul. Derdowskiego.

fot. M.Krauze / UG Kosakowo