Centrum Sportowe Kosakowo z dniem 8 czerwca br. otwiera pływalnię, po przymusowym zamknięciu związanym z epidemią koronawirusa. Ze względu na sytuację epidemiologiczną został zmieniony grafik wejść na pływalnię.

 

 

Ze względu na wspólne bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie poniższych zasad epidemiologicznych:

  1. Jednorazowa ilość klientów na pływalni:
  • maksymalna liczba użytkowników na pływalni 24 osoby/wraz z brodzikiem/
  • maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie
  • maksymalne z brodzika mogą korzystać 4 osoby
  1. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.
  2. Dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu dodatkowo dezynfekcja rąk w toaletach i pomieszczeniu z natryskami.
  3. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
  4. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.
  5. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
  6. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.