Szanowni Państwo

Rok 2021 naznaczony był wieloma trudnościami, również dla samorządów. To czas, w którym cały świat nieprzerwanie zmaga się z pandemią koronawirusa. Pomimo ograniczeń realizowaliśmy nadal zaplanowane zadania, podejmowaliśmy kluczowe decyzje, a także, co bardzo istotne dużo inwestowaliśmy, aby infrastruktura w naszej gminie była nowoczesna, jak najlepiej odpowiadała rosnącym potrzebom związanym z intensywnym rozwojem gminy i jak najlepiej służyła jej mieszkańcom. Nie baliśmy się wyzwań i stawialiśmy na rozwój mimo niepewnych czasów. W tym roku udało nam się zrealizować wiele ważnych dla gminy inwestycji o łącznej wartości blisko 30 mln zł. To one, małymi krokami, z dnia na dzień przyczyniają się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, a także pozytywnie wpływają na wizerunek gminy Kosakowo. Nie obyło się również bez wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także licznych spotkań integrujących kosakowską społeczność, w tym także seniorów, a wszystko to z zachowaniem wymogów sanitarnych, o które szczególnie dbamy w pandemicznych okolicznościach. Każdy w tej różnorodnej ofercie wydarzeń mógł znaleźć coś dla siebie. Wszystko to z myślą o naszych mieszkańcach. Ten intensywny rok przyniósł nam wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

Pomimo pandemii nie zwalniamy tempa i nieustannie realizujemy wszelkie pomysły i projekty, by w naszej pełnej uroku gminie żyło się jak najlepiej. Zachęcam do zapoznania się z artykułem podsumowującym najważniejsze wydarzenia w naszej gminie.

 

Inwestycje drogowe

Ul. GoździkowaBratkowa w Kosakowie zyskały nową nawierzchnię. To inwestycje w Kosakowie, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy dojazdu nie tylko mieszkańców Kosakowa, ale również osiedla Harmony w Dębogórzu.  Wartość całej inwestycji to ponad 700 tys. zł.

Również ul. Jachtowa w Rewie zyskała nową nawierzchnię. Całkowita długość zaprojektowanej drogi wynosi 210,31 m. Wykonano również oświetlenie drogowe w postaci sześciu lamp. Wartość inwestycji to ponad 360 tys. zł.

Teren tej inwestycji okazał się niezwykłą gratką dla archeologów. Najstarsze znalezisko w tym miejscu to krzemienne ostrze sprzed 11 tysięcy lat oraz pozostałości sprzed 5,5 – 6 tysięcy lat, czyli zabytki z epoki kamienia. Starsze ze znalezisk można wiązać ze schyłkowym paleolitem, a młodsze z neolitem. W neolicie znajdowała się w tym miejscu osada tzw. kultury pucharów lejkowatych, czyli pierwszych rolników, którzy osiedlili się nad współczesną Zatoką Pucką.

 

 


Kolejna inwestycja drogowa w postaci nowej nawierzchni została zrealizowana w Dębogórzu-Wybudowaniu na ul. 
Piaskowej. Wartość prac to ponad 300 tys. zł. 

 

 

 

W Mostach z kolei przeprowadzono modernizację nawierzchni ul. Księżycowej. W ramach pracy cały odcinek został utwardzony płytami typu YOMB. Na tą inwestycję gmina Kosakowo otrzymała od Zarządu Województwa Pomorskiego dofinansowanie w kwocie blisko 107 tys. zł.

 

 

Kolejne drogi w gminie Kosakowo zyskały także nowe oświetlenie:  ul. Słoneczna, Jodłowa, Bananowa, Rzepakowa, Szymborskiej, Słonecznikowa. 

 

 

 

 

Największą i zarazem jedną z najpilniejszych do realizacji inwestycję drogową w 2021 r. stanowi ul. Rzemieślnicza w Kosakowie. Droga wzdłuż cmentarza komunalnego przeszła gruntowny lifting, gdyż zmieniła się nie tylko jej cała nawierzchnia począwszy od ul. Chrzanowskiego do ul. Rumskiej. Z pewnością poprawie uległ również komfort osób odwiedzających cmentarz komunalny znajdujący się przy tej ulicy – powstało ponad 90 miejsc postojowych, w tym  4 dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio przy bramie cmentarza. Wybudowano również chodniki i ścieżkę rowerową, przebudowano zatoki autobusowe, wyremontowano parkingi oraz wymieniono i wybudowano nowe oświetlenie oraz zadbano o teren skarpy wzdłuż drogi. Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom przyznanym z Unii Europejskiej oraz w ramach środków budżetu gminy Kosakowo. Jej wartość wyniosła 3,55 mln zł.

W grudniu została z kolei podpisana umowa na wykonanie inwestycji budowy drogi ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Kosakowo. Wartość całego kontraktu to ponad 20 mln złotych, z czego 9 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019 – 2021. Całą inwestycję wsparło również starostwo powiatowe w Pucku w kwocie 2 390 000 zł. Nową drogą powinniśmy móc pojechać z początkiem 2023 r.

W marcu br. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kosakowo dot. planów związanych z projektem koncepcyjnym budowy obwodnicy Pierwoszyna. Zostały zaprezentowane cztery warianty budowy drogi łączącej ulicę Derdowskiego w Kosakowie z ulicą Gdyńską w Mostach. Projektowana droga zakłada ominięcie istniejących zabudowań w Pierwoszynie od strony zachodniej. Po licznych konsultacjach oraz przedstawionych uwagach wybrany został wariant czwarty przebiegu obwodnicy Pierwoszyna. 

Trwają budowy ul. Okopowej (planowane zakończenie inwestycji na przełomie 2021/2022) oraz Owocowej (planowane zakończenie inwestycji na przełomie I i II kwartału 2022 r.) w Dębogórzu realizowane w ramach harmonogramu budowy dróg. Łączna wartość inwestycji wynosi 375 tyś. zł.

Zarząd dróg Powiatowych podpisał umowę na remont ul. Pomorskiej w DębogórzuKwietniowej w Kazimierzu. Gmina dofinansuje inwestycję w kwocie 600 tys. zł., czyli 50% wartości całej inwestycji. Termin realizacji przypada na 2022 r.

 

Na podstawie umów drogowych zawartych przez gminę Kosakowo z inwestorami zewnętrznymi realizującymi inwestycje deweloperskie na jej terenie powstały nowe odcinki dróg, w tym ul. Słonecznikowa w Kosakowie, Paderewskiego w Pogórzu, Zatokowa w Mechelinkach, Sezamkowa w Dębogórzu. Na mocy porozumienia gminy z podmiotami MR Dewelopers Sp. z o.o. i Lidl Sp. z o.o. wybudowano skrzyżowania ulic DerdowskiegoGryfa Pomorskiego w Kosakowie. W kolejnym etapie powstanie droga łącząca ulicę Derdowskiego i Wiejską wraz z budową skrzyżowania z ulicą Wiejską. Planowany termin ukończenia inwestycji przypada na 2022 r.

 

W lipcu w SP w Pogórzu odbyły się konsultacje społeczne dotyczące planowanej wieloletniej inwestycji, w ramach której przewiduje się rozbudowę ulic w rejonie Starego Pogórza: Szkolnej, Żeromskiego, Broniewskiego, Majakowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Konopnickiej i Tuwima. Ze strony mieszkańców padały liczne sugestie dotyczące m.in. wprowadzenia na dwóch ulicach ruchu jednokierunkowego oraz montażu progów zwalniających. Mieszkańcy pozytywnie podchodzą do założeń planowanego przedsięwzięcia, które z pewnością usprawni komunikację w ich sołectwie. 

We wrześniu z kolei odbyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy ul. Klifowej w Mechelinkach. To kolejna, duża inwestycja drogowa, którą gmina Kosakowo planuje do realizacji w najbliższych latach. Najważniejszym jej elementem jest budowa ścieżki rowerowej R-10. Rozpoczęły się prace projektowe całego przedsięwzięcia, podczas konsultacji zaprezentowano projekt, który ma na celu w znaczący sposób wpłynąć na całe otoczenie tego terenu. 

 

Sport

Nagrody i granty w dziedzinie sportu i kultury

Wójt Gminy Kosakowo przyznał w styczniu granty w otwartym konkursie ofert dla 36 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy w zakresie kultury, sportu, nauki, edukacji i wychowania. Kwota grantów wyniosła łącznie 300 tys. zł.

W marcu w Kosakowskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta Gala Nagród Wójta Gminy Kosakowo, na której wręczono stypendia i nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz wysokie wyniki sportowe mieszkańców gminy. W trosce o nieustanny rozwój różnych dziedzin kultury, dyscyplin sportowych wójt wręczył mieszkańcom gminy: 9 stypendiów sportowych, 5 nagród w dziedzinie kultury, 4 wyróżnienia i 10 nagród w dziedzinie sportu – w łącznej kwocie 44 600 zł. 

 

Zakup lotniska oraz powołanie spółki Kosakowo Sport

W maju gmina Kosakowo zakupiła w przetargu nieograniczonym przedsiębiorstwo Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. znajdujące się w upadłości likwidacyjnej za kwotę 7 150 000 zł. 95 procent terenu lotniska znajduje się w administracyjnej części gminy Kosakowo. Z tym terenem związana jest bardzo ważna inwestycja – doprowadzenie linii kolejowej pasażerskiej do gminy Kosakowo do stacji Mosty-Zachód, z perspektywą dalszego przedłużenia linii 213 w kierunku Pucka. Jest to strategiczna inwestycja, która zapewni rozwój komunikacyjny całej naszej gminy i powiatu puckiego. Nie byłoby to możliwe, jeżeli nie doszłoby do uruchomienia lotniska cywilnego. 

Porozumienie w sprawie docelowego przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej zostało podpisane w Gdyni 19 maja pomiędzy gminą Kosakowo, samorządami gdyńskim i rumskim oraz Portem Gdynia. Strony ustaliły w nim stosowne warunki, którym powinna odpowiadać inwestycja: linia kolejowa łącząca centrum Gdyni i Oksywie oraz gminę Kosakowo, a także dodatkowa zaleta, która umożliwi realizację połączeń w kierunku Słupska przez Dolinę Logistyczną, Rumię i Wejherowo.

Dalszym etapem działań zmierzających w tym kierunku było podjęcie decyzji przez Radę Gminy Kosakowo o powołaniu z dniem 30 września nowego podmiotu działającego na rzecz mieszkańców gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o nazwie Kosakowo Sport Spółka z o.o. Celem utworzenia spółki jest umożliwienie realizacji powyższych zadań własnych gminy Kosakowo w ramach jednego podmiotu. Będą to w szczególności zadania organizacji imprez i wydarzeń sportowych oraz opieka nad gminnymi obiektami sportowymi: Centrum Sportowe Kosakowo (z pływalnią, halą wielofunkcyjną i boiskami), Zespół Boisk Kosakowo Złote Piaski, bosmanat i przystań żeglarska w Rewie, plaże i kąpieliska morskie w Mechelinkach i Rewie. Jednym z zadań podmiotu będzie również uruchomienie lotniska dla ruchu małych samolotów sportowych i turystycznych (General Aviation). 

Ostatni kwartał 2021 r. to czas pracy spółki nad załatwieniem wszystkich spraw formalnych i przygotowań niezbędnych do uruchomienia lotniska. Rozpoczęcie działalności lotniczej na kosakowskim lotnisku planowane jest w 2022 r. 

 

Największe wydarzenia sportowe

W lipcu odbyły się Puchar i Mistrzostwa Polski w Kitesurfingu i Wingfoilu w Rewie (Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover). Najważniejsze w tej edycji były Mistrzostwa Polski rozgrywane w najbardziej spektakularnej konkurencji kitesurfingu – Freestyle’u. Widzowie mogli podziwiać dynamiczne ewolucje wykonywane na wodzie i w powietrzu. 

W lipcu odbyły się również Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych w Mechelinkach. Była to jedyna runda krajowej eliminacji, która odbyła się na akwenie morskim.

W sierpniu z kolei przeżyliśmy weekend pełen zapierających dech w piersiach podniebnych widoków. Po raz kolejny byliśmy świadkami niezwykle udanej edycji imprezy Lotos Gdynia Aerobltic 2021, która odbyła się na kosakowskim lotnisku. Airshow jako wydarzenie o skali międzynarodowej przyciągnęło tłumy spragnionych wrażeń fanów podniebnych pokazów, a dokładniej rzecz biorąc – ponad 40 tysięcy. Gościliśmy najlepszych pilotów i ich ponad 100 niezwykłych samolotów. Ich ekipy wraz z obsługą techniczną maszyn to ok. 300 osób, wydarzenie natomiast obyło się dzięki pracy kolejnych kilkuset osób zaangażowanych w jego organizację. Wszystko to zapewniło niesamowite show dla mieszkańców naszej gminy i odwiedzających ją turystów.

Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości 11 listopada br. w gminie Kosakowo były Biegi Niepodległościowe. Poprzez aktywność sportową swój patriotyzm postanowiło podkreślić wielu mieszkańców gminy, licznie odwiedzili nas goście niemal z całej Polski. Udział w biegach wzięło ok. 800 osób w różnych kategoriach wiekowych. Tegoroczna edycja była szczególna, gdyż biegi odbyły się po płycie lotniska, które w bieżącym roku gmina zakupiła, była to pierwsza, inauguracyjna impreza powołanej spółki Kosakowo Sport.

Po raz kolejny Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki przy współpracy z Centrum Nurkowania i Turystyki Aktywnej TICADA zorganizowała bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego na stopień młodszego ratownika. Było to możliwe dzięki dotacji z gminy Kosakowo. W tym sezonie realizowane były dwa kursy w czerwcu i lipcu, w których wzięło udział 28 uczestników, którzy aby do niego przystąpić musieli mieć ukończony 12. rok życia i wykazać się umiejętnością pływania trzema stylami (kraul, żabka, grzbiet).

Z wydarzeń sportowych, które odbyły się w mijającym roku w naszej gminie, warto również wspomnieć o następujących. W II Regatach Gmin Pomorskich zorganizowanych przez Yacht Club Rewa do rywalizacji przystąpiło 13 załóg. Pierwsze miejsce zajęła gmina Kosakowo, na drugiej pozycji uplasowała się załoga miasta Pucka, na trzecim gmina Słupsk. XIII Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo zorganizowane przez Yacht Club Rewa odbyły się również na wodach zatoki Puckiej, a w rywalizacji wystartowało 17 załóg. 

 

W ostatni lipcowy poranek w wyścigach w ramach X edycji Mistrzostw Gminy Kosakowo w żeglarstwie wzięło udział 43 uczestników, którzy doświadczyli całego spektrum żeglarskich warunków wiatrowych podczas regat. Pierwszy wyścig przeprowadzono przy bardzo słabym wietrze, który z biegiem czasu wzmagał się na sile. Podczas ostatniego, czwartego wyścigu warunki wiatrowe zmieniły się na tyle, że doszło do wywrotki jednej z załóg.

W sierpniu odbył się Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Formuła turnieju była otwarta, udział w nim wzięły pary damskie, męskie jak i mieszane. 

W sierpniu również odbyła się IX edycja Biegu Tropem Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W gminie Kosakowo biegliśmy po raz czwarty. Ta edycja biegu była nieco inna niż dotychczasowe, bowiem została przesunięta na dzień 15 sierpnia, w którym obchodzimy Święto Wojska Polskiego ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Sierpniowy Marsz Śledzia organizowany od 2002 r. to jedyny w Polsce i na świecie marsz pieszo przez morze. XXI Marsz Śledzia łączący Kuźnicę z Rewą przyciągnął nad Zatokę Pucką chętnych z całego kraju. Ponad 100 śmiałków przez blisko pięć godzin przeszło ją z Kuźnicy do Rewy. Cała trasa miała długość 12 kilometrów.

 

 

 

 

 

 

Inwestycje i modernizacje w gminie Kosakowo 

W maju, w Międzynarodowym Dniu Strażaka odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie oraz przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego oraz pojazd, który udało się uzyskać w ramach konkursu „Bitwa o wozy” za najwyższą frekwencję w województwie pomorskim podczas drugiej tury wyborów prezydenckich: średni samochód ratowniczo gaśniczy Volvo. Ponadto przekazana została również 30-metrowa drabina SD-30 na podwoziu samochodu mercedes, którą jednostka otrzymała od prywatnego darczyńcy. Kwota inwestycji budowy strażnicy OSP to ok 2,5 mln zł, jej zakończenie planowane jest w 1. połowie 2022 r.

Sukcesywnie tworzona jest nowa przestrzeń dla mieszkańców. Skwer w Dębogórzu to kolejna pozytywnie zrealizowana inwestycja służąca im i wszystkim gościom, którzy odwiedzają to miejsce. Najmłodsi mieszkańcy gminy mogą korzystać z zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, linarium i huśtawką. Na terenie inwestycji powstały cztery stoliki do gier w szachy i chińczyka, zestaw „street workout”, a wszystko uzupełniają elementy małej architektury. Koszt inwestycji wyniósł 700 tys. zł, z czego 300 tys. zł pochodziło z dofinansowania.

W Rewie powstał z kolei skatepark z elementami małej architektury oraz siłownią zewnętrzną. Miłośnicy tej formy spędzania wolnego czasu znajdą tu m.in. bank ramp, quarter, rampę prostą czy grindbox. Koszt inwestycji to ponad 400 tys. zł.

Gmina Kosakowo stara się dbać o rozwój terenów zielonych i rekreacyjnych m.in. poprzez sukcesywne pozyskiwanie nowych gruntów pod tego typu inwestycji. W 2021 r. udało się sfinalizować 4 znaczące transakcje: w Kosakowie ponad 2-hektarowy teren zlokalizowany przy ul. Rumskiej, który otrzymaliśmy od urzędu Wojewódzkiego jako grunt Skarbu Państwa; blisko 0,5-hektarowa działka w Pogórzu przy ulicy Kościuszki w sąsiedztwie planowanego przedszkola; blisko 4 tys. m² w Pierwoszynie przy ul. Truskawkowej oraz działka od Nadleśnictwa Gdańsk zlokalizowana w Kazimierzu o pow. 7700 m², na której planowana jest lokalizacja części terenów sportowych oraz zieleni publicznej. 

W podsumowywanym roku rozpoczęła się realizacja pierwszego etapu budowy ścieżki rowerowej R-10 – odcinek od granicy z miastem Gdynia do miejscowości Pierwoszyno. W ramach inwestycji został wykonany kilometrowy odcinek zupełnie nowej trasy oraz uzupełnienie oznakowania i miejsce odpoczynku dla rowerzystów przy ulicy Derdowskiego. W samym 2021 r. powstały 3 km ścieżek rowerowych, od początku kadencji – 5. Ta liczba systematycznie będzie się zwiększać, w kolejnych latach sieć dróg rowerowych w gminie Kosakowo ulegnie znacznemu rozrostowi, bowiem kolejne odcinki są w planowaniu i projektowaniu.

W miejscowości Mechelinki w przystani morskiej, gdzie coraz częściej żeglarskie rodziny odwiedzają to urokliwe miejsce, powstała sezonowa konstrukcja w postaci pomostu pływającego o wymiarach 3,0 m x 25,0 m. Na okres zimowy pomost jest demontowany i przechowywany na lądzie.

Rok 2021 to również inwestycje w placówki oświatowe. Największą z nich stanowił remont pomieszczeń szkoły w Mostach. Zostały wyremontowane łazienki – stały się nowoczesne i funkcjonalne. Oddana do użytku została również całkowicie wyremontowana stołówka szkolna. Te prace zakończyły jeden z etapów dużego remontu w budynku szkoły. Kolejny stanowi remont pomieszczeń węzłów sanitarnych. Całość prac to ponad 660 tys. zł.

W listopadzie odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Kosakowie, który powstał w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. To kolejna inwestycja w naszej gminie, która została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców w wieku 60+ i jest dowodem na to, że bez względu na wiek nadal możemy być aktywni, doświadczać nowych rzeczy, realizować plany, ciągle się rozwijać i poszerzać horyzonty. Wiek nie może i nie powinien być wymówką, bo wiek to tylko liczby.

W 2021 r. z powodzeniem zakończona została modernizacja hydroforni w Suchym Dworze. Została również podpisana umowa na modernizację hydroforni w Dębogórzu, wyłoniony w przetargu wykonawca ma zrealizować wszystkie prace do końca 2022 r. Każda kolejna hydrofornia oznacza nie tylko poprawę parametrów wydajności, ale również lepszą jakość wody dostarczanej do mieszkańców. To ważne, by wraz z rozwojem gminy móc zapewnić dotychczasowym jej mieszkańcom stały dostęp do wody, a kolejnym możliwość przyłączenia do sieci.

 W październiku zakończyły się prace prowadzone przy rewitalizacji stawu w Pierwoszynie polegające na oczyszczeniu całego zbiornika, zarośli, skarpy, całego dna oraz na utwardzeniu pobocza. Na ten czas ryby ze stawu zostały zabezpieczone i przeniesione do zbiornika w Kosakowie. Był to kolejny po stawie w Kosakowie zbiornik wodny w naszej gminie, który przeszedł rewitalizację. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ok. 60 tys. złotych.

 

 

Wydarzenia i uroczystości

Tłusty czwartek na korzystających z komunikacji miejskiej mieszkańców gminy Kosakowo czekała o poranku słodka niespodzianka – na pokładzie autobusu można było spotkać wójta gminy Kosakowo Marcina Majek i towarzyszącego mu zastępcę Marcina Kopitzkiego, którzy częstowali podróżujących znanym tłustoczwartkowym przysmakiem. W tym dniu nie zabrakło również nieoczekiwanej wizyty ze słodką niespodzianką w szkołach podstawowych w naszej gminie.

Z okazji Dnia kobiet w Kosakowskim Centrum Kultury odbyły się dwa koncerty – na scenie wystąpiła Agnieszka Babicz wraz z zespołem Rama 111. Wieczór rozpoczął się od wręczenia symbolicznego kwiatka. Wydarzenie pt. ,,Wędrująca Eurydyka” z repertuarem opartym na najpiękniejszych utworach Anny German, wprowadziły uczestników w wyjątkowy uroczysty nastrój.

W majowe popołudnie odbyła się uroczystość nadania rondu w Kosakowie u zbiegu ulic Derdowskiego i Żeromskiego imienia Obrońców Kępy Oksywskiej. Uroczystości towarzyszyło odsłonięcie nowego witacza w postaci iluminacji logo gminy Kosakowo. 

Od uroczystego odtworzenia Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej o godzinie 13:00 rozpoczęło się w dniu 13 czerwca odsłonięcie tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Wspólnie uczciliśmy pamięć o wszystkich tych, którzy dla polskiego morza żyli, którzy na nim pracowali i którzy życie w jego toni utracili.

Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” otrzymało czterech kandydatów, trzech wyłonionych w tym plebiscycie w ubiegłym roku oraz jeden tegoroczny zwycięzca: kmdr dr hab. inż. Ignacy Gloza, kmdr Roman Francki, ks. gen. bryg. Józef Wrycza oraz kpt. ż. w. Zbigniew Deyczakowski (wyłoniony w 2021 r.).

1 czerwca świętowaliśmy Dzień dziecka w wyjątkowy sposób. Prawie 3 tysiące dzieci ze wszystkich publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy miało dziś niespodziankę przygotowaną przez wójta gminy Kosakowo. Do ponad 20 żłobków, przedszkoli i szkół zajechały dziś auta wypełnione kolorowymi balonami. Do części placówek zawitali również wójt Marcin Majek oraz zastępca wójta, Marcin Kopitzki, by spotkać się z dziećmi, osobiście złożyć im życzenia oraz przekazać przygotowaną na tę okazję niespodziankę. Radości, uśmiechów i dobrych słów było co nie miara. Pogoda sprzyjała wydarzeniu, dzięki czemu spotkania z dziećmi mogły odbyć się na świeżym powietrzu. Oprócz balonów i słodkich krówek na ręce dyrektorów gminnych szkół podstawowych trafiły piłki do gry w piłkę nożną oraz siatkową. Dzieci miały również możliwość zadawania pytań włodarzom gminy, z czego obficie korzystały.

14 sierpnia na zielonym placu przy górce w Kosakowie wójt Marcin Majek przywitał licznie zgromadzoną publiczność na obchodach Dni Gminy. Kilkugodzinna, plenerowa impreza rozpoczęła się występem młodych artystów z sekcji wokalnej KCK. Wydarzeniu towarzyszył występ Orkiestry Dętej Gminy  Kosakowo pod kierownictwem Zbigniewa Kostrzewskiego. Zaproszonymi w tym roku gośćmi byli zespół Reggaeside, Clödie, a na zakończenie wieczoru pojawiła się jego gwiazda: zespół Varius Manx z  Kasią Stankiewicz. Równolegle wydarzeniu towarzyszyły atrakcje dla młodszych i starszych, w tym warsztaty kreatywne, dmuchany plac zabaw oraz bogata oferta strefy gastronomicznej.  

W kolejnym dniu, 15 sierpnia bawiliśmy się po raz 24. na Festynie Kaszubskim w Rewie, który rozpoczął się przemarszem z Orkiestrą Dętą Gminy Kosakowo przez Rewę do Szperku. Oprawę mszy św. odprawionej na scenie ustawionej przy Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza zapewnił zespół Kosakowianie. Po niej rozpoczął się festyn, na którym wystąpili m.in. zespół Weroniki Korthals-Tartas i Solo Band.

Dożynki – długo wyczekiwane święto plonów w gminie Kosakowo powróciło do kalendarza wydarzeń, ciesząc tym samym licznie zebranych gości gminno-powiatowej uroczystości ku czci rolników, rybaków oraz ogrodników, która odbyła się w dniu 11 września br. Równolegle na placu przez cały czas dożynek czekały na wszystkich zebranych atrakcje i niespodzianki. Zgodnie z wieloletnią tradycją dożynek pięknie wystrojone stoiska 10 gminnych sołectw witały i gościły wszystkich odwiedzających. Na scenie wystąpili zaproszeni artyści polskiej sceny dance i pop: Tomasz Niecik, Łobuzy oraz gwiazda wieczoru Gromee.

6 listopada odbyły się dwa spektakle „Czarnoksiężnik z krainy Oz” w wykonaniu Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo. Młodzi aktorzy zabrali widzów w magiczną podróż po krainie Oz wraz z Dorotką, Strachem na wróble, blaszanym Drawalem, strachliwym Lwem i psem Toto. Spektakl był pełen zabawnych zwrotów akcji oraz odniesień do współczesnych bajek i filmów.

13 listopada w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta NIepodległości, podczas której wójt gminy Kosakowo przyznał Złote Kłosy. Nagrodzeni zostali laureaci z 2020 oraz 2021 r. Za ubiegły rok statuetkę Złotego Kłosa z rąk wójta odebrali Anna Bożek, Zdzisław Jaroni, kpt. ż.w. Rafał Szymański oraz pośmiertnie wyróżnienie to otrzymał ś.p. ksiądz Stanisław Ziółkowski. Laureatami nagrody Złotego Kłosa za rok 2021 zostały Anna Kotwicka, Sabina Pienczke oraz Mirosława Piotrowska. Tradycyjnie w trakcie uroczystości odznaczeni zostali wszyscy strażacy z OSP w Kosakowie za oddaną służbę na rzecz mieszkańców gminy z wyrazami uznania dla codziennej pracy i trudu w nią wkładanego. 

 

Pamięć i rozwój 

W czerwcu przypadło 20-lecie sołectwa Suchy Dwór.
Z kolei w lipcu jubileusz pełnienia funkcji sołtysa obchodziła sołtys Bożena Roszak, od początku pełniąca tę funkcję.

9 października br. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie odbył się koncert jubileuszowy z okazji XX-lecia Stowarzyszenia Kaszubskiego Regionalnego Chóru Morzanie. Gościnnie wystąpili Tomasz Hrycz – fortepian oraz Wiktor Gabor – śpiew solowy.

7 listopada Zespół Regionalny Kosakowianie świętował 10–lecie powstania. Po Mszy św. w kosakowskim kościele odbył się koncert zespołu w Checzy Nordowech Kaszebów. Kosakowianie promowali płytę z kolędami i pastorałkami Cud na zemi. Tego dnia członkini zespołu Lucyna Sorn zadebiutowała tomikiem poezji “Dzeckã bëc”, w którym znalazły się utwory śpiewane przez Kosakowian.

W 2021 r. okrągły jubileusz10-lecia działalności – obchodziło również Stowarzyszenie Port Mechelinki.

Z początkiem listopada minęło 150 lat działalności poczty na terenie gminy Kosakowo. Z tej okazji wójt zorganizował spotkanie, na które zaprosił obecnych pracowników kosakowskiej filii Poczty Polskiej, pracowników seniorów oraz ich przełożonych z Gdyni i Gdańska.

Pod koniec kwietnia podczas 53. posiedzenia Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo członkowie Rady jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040. Strategia rozwoju gminy traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Jej projekt powstawał w oparciu o przeprowadzoną ewaluację oraz analizy, wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców, wnioski pochodzące ze spotkań warsztatowych z udziałem środowisk lokalnych. Stanowi  efekt prac samorządu gminy Kosakowo, przedstawicieli instytucji publicznych, mieszkańców, a także przedstawicieli organizacji społecznych, którzy zaangażowali się w proces jej tworzenia. Ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, opisywać podejście zintegrowane, określać obszary, cele i działania polityki polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat. Proces sporządzania strategii stwarza również możliwość partycypacji mieszkańców i innych interesariuszy w grze o rozwój. 

Również w kwietniu Rady Gminy Kosakowo przyjęła uchwałę w sprawie Ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – zwaną uchwałą “krajobrazową”. Zamierzonym celem uchwalenia tych zasad jest poprawa ładu wizualno-przestrzennego gminy oraz ochrona krajobrazu, który stanowi nasze wspólne dobro. Ma chronić również istniejącą strukturę przestrzenną i tradycję miejsca.

W kwietniu wójt gminy Marcin Majek odebrał wyróżnienie w ramach Nagrody Pomorski Gryf Gospodarczy z rąk członka Zarządu Województwa Pomorskiego, Józefa Sarnowskiego gratulującego sukcesu w imieniu Marszałka Województwa.

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy jest jedną z najbardziej cenionych nagród regionalnych, przyznawanych wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego. 

Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji dla gminy Kosakowo przyznano w Jubileuszowej, X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. Nadany został na podstawie rekomendacji Komisji Ekspertów, reprezentujących polskie środowisko akademickie. Organizatorem merytorycznym Konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie, nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

Z kolei w listopadzie podczas gali zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku wójt gminy odebrał nagrodę za 3. miejsce w Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2021. Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. W ramach tego przedsięwzięcia ocenie poddawane są wszystkie gminy woj. pomorskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu. 

 

 

Warto również wspomnieć, że gmina Kosakowo znalazła się w najnowszym wydaniu gry Monopoly Bałtyk. W Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie odbyła się wielka premiera tej znanej planszówki. Na jej kartach znalazły się nadmorskie miejscowości m.in. z terenu naszej gminy, którą reprezentują Rewa i Mechelinki. Na planszy pojawiły się również Władysławowo, Ustronie Morskie, Chałupy czy też Sopot.