Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podsumował ostanie miesiące działań dotyczące ekologii, w których uczestniczyły m.in. szkoły i przedszkola z terenu działania Związku. Wniosek jeden – ochrona środowisko jest bardzo ważna. 

Dzieci, młodzież i nauczyciele mogli brać udział w warsztatach terenowych na obiektach spółek komunalnych EKO DOLINA i OPEC oraz konkursach i projektach ekologicznych. Wspólnie z placówkami oświatowymi z terenu ośmiu gmin członkowskich Związku udało się zebrać prawie 24 tony elektroodpadów,  ok. 9 ton baterii oraz ponad 8 ton plastikowych nakrętek. Ponadto w ramach działań ekologicznych dzieci wykonały 221 prac plastycznych nt. ochrony powietrza oraz 38 fotografii w ramach konkursu fotograficznego pt. „Razem chronimy środowisko”.

Ważnym działaniem był projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii pod hasłem „Im mniej, tym lepiej”, w którym dzieci i uczniowie wraz z lokalnymi społecznościami poznawali zasady ograniczenia powstawania odpadów.

Szkoły i przedszkola z terenu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” aktywnie włączają się w działania związane z ochroną środowiska, czego efektem – poza wzrostem świadomości ekologicznej – są nagrody za udział w działaniach ekologicznych organizowanych przez  Związek.

Wręczanie nagród odbyło się 21 czerwca br. w Fabryce Kultury w Redzie. Wyniki konkursów dostępne są na stronie internetowej Związku www.kzg.pl.