Program dotacji gminnej na wymianę starych pieców zasilanych paliwem stałym w gminie Kosakowo okazał się być skutecznym narzędziem w poprawie jakości powietrza. Uchwała wprowadzająca nr LXII/470/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku przyniosła wymierne efekty, które można zaobserwować na podstawie udzielonych dotacji w latach 2021-2022.

W 2021 roku z budżetu gminy Kosakowo udzielono łącznie 16 dotacji na kwotę 40 000 zł, a w 2022 roku przyznano 18 dotacji na łączną kwotę 45 000 zł. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach programu dotacji, mieszkańcom udało się zlikwidować łącznie 34 stare piece zasilane paliwem stałym.

Kontynuacja programu dotacji na wymianę pieców zasilanych paliwem stałym jest jednym z działań podejmowanych również w 2023 r. przez gminę Kosakowo w ramach ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. Wysokość dotacji wynosi 2500 zł i jest przyznawana niezależnie od innych dotacji, które beneficjenci mogą otrzymać w ramach innych programów. Wnioski o dotację można składać w Urzędzie Gminy Kosakowo, na przygotowanym formularzu dostępnym poniżej lub w Referacie ds. Ochrony Środowiska (pok. 08).

Formularz do pobrania: Wniosek o przyznanie dotacji na wymianę ogrzewania 2023 (format word), Wniosek o przyznanie dotacji na wymianę ogrzewania 2023(pdf)

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z tej możliwości i wspólnego działania na rzecz poprawy jakości powietrza w naszej gminie!