Dziś, 14 listopada br. w Mościch Błotach na granicy gminy Kosakowo i gminy Puck dokonano symbolicznego otwarcia ścieżki powstałej w ramach Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10. Wartość całego kontraktu to niespełna 20 mln złotych, z czego ponad 9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dla gminy Kosakowo wartość całego projektu wyniosła prawie 5,5 mln zł, z czego 793 tys. zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydarzenie stanowiło podsumowanie projektu realizowanego w gminie Kosakowo. Mamy nadzieję, że dzięki takim inwestycjom nasi mieszkańcy chętniej wypróbują nowe szosy do jazdy na jednośladach. Rowery to doskonała dla środowiska alternatywa dla spalinowego transportu oraz dla naszego zdrowia. Dzięki powstaniu ścieżek podróżowanie rowerem po gminie Kosakowo i powiecie puckim staje się atrakcyjniejsze, łatwiejsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Tadeusz Puszkarczuk- wójt gminy Puck oraz Anna Łapińska sekretarz gminy Puck – lidera projektu, Jacek Świdziński zastępca burmistrza Jastarni, Tomasz Legutko Główny Specjalista przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe, przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Dariusz Szymański kierownik budowy inwestycji, Michał Wójcik Inspektor Nadzoru Branży Drogowej oraz Tomasz Ślusarz z Biura Projektowego Drogado Sp. z o.o.

Po przemówieniach włodarzy obu gmin nastąpił symboliczny moment przecięcia wstęgi, którego dokonali: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, sekretarz gminy Puck Anna Łapińska, główny specjalista przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe Tomasz Legutko oraz kierownik referatu inwestycji gminy Kosakowo Andrzej Klemenski. 

Przy okazji wydarzenia na mocy porozumienia w sprawie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju z PGE Energią Ciepła oraz Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej nasi partnerzy podarowali solarną stację ładowania smartfonów, która posłuży mieszkańcom gminy Kosakowo. 

Podczas uroczystości wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wręczył okolicznościowe podziękowania na pamiątkę otwarcia inwestycji w ramach programu Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10, tym którzy szczególnie przyczynili się do realizacji projektu, a byli to: Anna Łapińska Sekretarz Gminy Puck, Jacek Wicki Prezes Zarządu Kruszywo Sp. z o.o. wykonawca inwestycji, Katarzyna Sopońska-Romachow starszy specjalista ds. Unijnych i Wniosków Pozabudżetowych Urzędu Gminy Kosakowo, Andrzej Klemenski kierownik Referatu ds. Inwestycji Urzędu Gminy Kosakowo oraz Michał Wolbek inspektor Referatu ds. Inwestycji Urzędu Gminy Kosakowo. 

Projekt Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Puck dofinansowany w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Projekt partnerski o łącznej wartości 19,4 mln zł (9,3 mln dofinansowania), na podstawie którego gminie Kosakowo przyznano dofinansowanie unijne w wysokości ok. 800 tys. zł kosztów kwalifikowalnych, konsoliduje głównie działania gmin powiatu puckiego, którego jednym z partnerów, obok gmin: Choczewo, Miasto Hel, Jastarnia, Krokowa, Miasto Puck jest gmina Kosakowo.