W miniony piątek, 29 września br. odbyło się spotkanie podsumowujące „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”. W nadmorskim hotelu Skipper w Rewie spotkali się przedstawiciele instytucji uczestniczących w projekcie, którego liderem była gmina Kosakowo: gmina miasta Reda, gmina miasta Puck, gmina Puck, gmina Wejherowo, gmina Mikołajki Pomorskie, samorząd województwa pomorskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi oraz Yacht Club Rewa. Miało ono na celu zwieńczenie jednego z największych projektów opartych na edukacji żeglarskiej zrealizowanego dotychczas w naszej gminie oraz wymianę wzajemnych doświadczeń.

Przypomnijmy, że projekt skierowany był do 2448 uczniów i 28 nauczycieli szkół podstawowych województwa pomorskiego. Jego celem było podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły. W ramach projektu były prowadzone zajęcia w 14 szkołach podstawowych w tym m.in. w ZSP Dębogórze, SP w Pogórzu oraz SP w Kosakowie oraz siedzibie Yacht Club Rewa.

W ramach wsparcia uczniów przez okres 3 semestrów prowadzono wiele działań m.in.: zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu tj. kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową, warsztaty morskie warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego; zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu; praktyczne zajęcia żeglarskie; jednodniowe wyjazdy edukacyjne; pikniki naukowo-żeglarskie i wiele innych. Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 2 mln zł.

Cieszymy się, że z powodzeniem udało się zrealizować tak duży, angażujący tak wielu uczniów projekt. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza, umiejętności, a przede wszystkim pasja do żeglarstwa w nich na długo pozostanie.