Wybory do Sejmu i Senatu to kluczowe wybory parlamentarne w Polsce, które odbywają się co cztery lata. Wybory do Sejmu odbywają się w oparciu o system proporcjonalny z zastosowaniem progu wyborczego. Wybory do Senatu to wybory większościowe. W skład Sejmu wchodzi 460 posłów, a Senatu 100 senatorów. 

Wybory do Sejmu przeprowadzane są w oparciu o system proporcjonalny, co oznacza, że liczba mandatów, jakie zdobywa każda partia, zależy od ilości głosów, jakie otrzymują. Sejm jest izbą niższą polskiego parlamentu i ma głównie ustawodawcze znaczenie. Senatorów wybiera się w dwustopniowym systemie. 100 mandatów jest obsadzonych w okręgach jednomandatowych, a wyborcy głosują na konkretnych kandydatów. Wyborcy wybierają również senatora narodowego spośród kandydatów. Senat stanowi izbę wyższą parlamentu i ma głównie funkcje kontrolne, nadzorcze oraz doradcze. 

W ostatnich wyborach parlamentarnych w gminie Kosakowo padały prawdziwe rekordy. Zaczynając od obwodu w Pogórzu, który osiągnął 91% frekwencji, a w całej gminie było to 85,1 proc. frekwencji, co dało nam najwyższe wyniki nie tylko w powiecie, ale również w województwie pomorskim. Ustawiło gminę Kosakowo w czołówce frekwencji w całym kraju. Ta frekwencja pokazuje, że wszystkim mieszkańcom nie jest obojętne to, kto rządzi w Warszawie. Wszyscy nasi mieszkańcy mają pełną świadomość tego, że to, jakie decyzje będą podejmowane na szczeblu rządowym i szczeblu krajowym, zależy od tego, kogo do tego rządu wybierzemy. I stąd tak bardzo aktywny udział naszych mieszkańców w tych wyborach. Można powiedzieć, że z tego bardzo się cieszymy. Cieszymy się podwójnie. Po pierwsze, że nasi mieszkańcy mają bardzo dużą świadomość obywatelską. Dwa, cieszymy się, że gmina Kosakowo dzięki temu otrzyma bonusy frekwencyjne, co przeznaczymy oczywiście na pożytki również dla naszych mieszkańców – mówi wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.

Frekwencja w wyborach parlamentarnych

W poniedziałek, 16 października br. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ze wszystkich obwodów. Niezmiernie cieszy nas informacja, że rekord frekwencyjny w woj. pomorskim należy właśnie do gminy Kosakowo. Mieszkańcy obecnością przy urnach wyborczych na poziomie 85,10% podkreślili fakt, że przyszłość naszego państwa nie jest im obojętna. Jako gmina w skali kraju uplasowaliśmy się na wysokim 8. miejscu. Dziękujemy naszym mieszkańcom za obywatelską postawę.

Ten wynik frekwencyjny bardzo nas cieszy z dwóch powodów. Po pierwsze, cieszy nas bardzo duża świadomość obywatelska wszystkich naszych mieszkańców, a dwa dzięki temu wysokiemu wynikowi i frekwencji gmina Kosakowo otrzyma dodatkowo dwa i pół miliona złotych bonusu frekwencyjnego, który zostanie przeznaczony na wiele przedsięwzięć, inwestycji dla naszych mieszkańców – mówi wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.

Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu 2023 w powiecie puckim:

 

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych:

Wyniki głosowania na poszczególne komitety:

 

Źródło: www.wybory.gov.pl