W ostatnich dniach lutego zespół zadaniowy Straży Gminnej Kosakowo ds. profilaktyki przeprowadził pogadanki w przedszkolach na temat kontaktu z osobą nieznajomą. Zajęcia odbyły się w trzech przedszkolach: Dwujęzycznym Przedszkolu Nasza Planeta w Pogórzu,  Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji Dobroczyńca w Mostach oraz w Różowej Wieży – Przedszkolu Montessori w Pogórzu.

W ramach spotkań przedszkolaki miały okazję poznać wiedzę na temat tego,  jak zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach w kontakcie z osobą nieznajomą oraz dowiedziały się, jakie są zasady kontaktu z taką osobą.

Szczególnie zwrócono uwagę na to, aby dzieci nie miały sekretów przed rodzicami i informowały ich o wszystkich niepokojących sytuacjach.

Na koniec spotkania funkcjonariusze wręczyli upominki dzieciom.