Gmina Kosakowo przeprowadziła ankietę, celem poznania preferencji dotyczących formy organizacji letniego wypoczynku  dla dzieci z terenu gminy. Jak wynika z jej analizy 63,5% odpowiedzi udzielonych w dniach od 4 do 8 kwietnia br. wskazało, że najlepszą formą wypoczynku będzie organizacja półkolonii.

Wzorem ubiegłego roku organizatorem półkolonii dla dzieci będą obwodowe szkoły. Każda z nich będzie mogła zorganizować 3 grupy z maksymalną, łączną liczbą 75 dzieci z klas I-VI. Dla rodziców koszt dwutygodniowych półkolonii wyniesie 800 zł. Gmina pokrywa koszty zatrudnienia wychowawców oraz kierownika półkolonii. Wpłata rodziców przeznaczona będzie na koszty wycieczek oraz wyżywienia (obiad lub ciepły posiłek).

Terminy półkolonii:

  • SP Dębogórze – od 27 czerwca  do 08 lipca br.
  • SP Mosty –  od 27 czerwca  do 08 lipca br.
  • SP Pogórze – od 04 lipca do 15 lipca br.
  • SP Kosakowo – 04 lipca do 15 lipca br.

Półkolonie trwać będą 8 godzin dziennie tj. od godz.8.00 do godz. 16.00. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, które po raz pierwszy uczestniczyć będą w półkoloniach, następnie dzieci biorące w nich udział w poprzednich latach. Jeśli liczba chętnych będzie większa odbędzie się losowanie nazwisk. O uczestnictwie dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o terminach składania karty uczestnika półkolonii, terminach wpłat i nr konta oraz terminach wywieszenia listy uczestników półkolonii uzyskać będzie można w szkole, do której uczęszcza dziecko.