Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo Anna Paturej, Dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury Tomasz Świercz oraz Radny Gminy Kosakowo Michał Przysiecki serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu „Polska droga ku morzu”, które odbędzie się w sobotę 18 września br. o godz. 17.00 w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury (Kaszubska 11, Pierwoszyno).

W ramach wydarzenia zaplanowano:

Wystawę – część pierwsza poświęcona zostanie Józefowi Klebbie (1860-1931), zaś część druga − rewskim szkutom;

Prelekcję – w ramach swojego wystąpienia dr Zdzisław Kryger zaprezentuje historię wydarzeń związanych z uzyskaniem przez Polskę dostępu do morza, co dla mieszkańców Kaszub oznaczało odtworzenie więzów z Macierzą;

Koncert – proponujemy niespotykaną formę przekazu, w ramach której muzyka rockowa stanowić będzie tło dla poetyckich dzieł m.in. Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uznanych przez Sejm RP za patronów roku 2021. Z warstwą literacko-muzyczną korespondować ma nierozerwalnie oprawa wizualna. A to wszystko za sprawą Norberta „Smoły” Smolińskiego, lidera zespołu Contra Mundum, który w swoim solowym koncercie w niekonwencjonalny sposób przedstawi historię Polski. Impreza odbędzie się 18 września, czyli w przeddzień 82. rocznicy zakończenia walk w obronie Kępy Oksywskiej, kiedy to ponownie nasze ziemie utraciły tak ciężko wywalczoną w 1920 r. wolność. Projekt ma na celu włączenie mieszkańców gminy Kosakowo w aktywne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz popularyzację wiedzy na temat procesów drogi do wolności z uwzględnieniem kontekstu regionalnego.

„Polska droga ku morzu” to projekt Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla, który dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Ze względu na ograniczenia spowodowane przez pandemię COVID-19 osobisty udział w wydarzeniu możliwy będzie wyłącznie na zaproszenie, które można odebrać w bibliotece.

Informacje: Biblioteka Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla tel. 58 735 46 56, 725 204 656.