Wsparcie dla strażaków – ochotników to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza. Dzięki programowi samorządu województwa pomorskiego Pomorskie OSP druhowie i druhny kupią nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Łącznie 59 gmin z całego województwa otrzymało ponad milion złotych. Dnia 7 czerwca 2023 r. odbyło się wręczenie dokumentów oraz czeków, gmina Kosakowo otrzymała dotację celową w wysokości 19 950 zł

W województwie pomorskim działa 580 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Służy w nich kilkadziesiąt tysięcy druhów i druhen. W 2022 r. brali oni udział w ponad 4 tys. akcji. Niemożliwe jest jednak ratowanie życia i mienia bez odpowiedniego wyposażenia w specjalistyczny sprzęt, środki ochrony indywidualnej czy łączność. Odpowiedzią na potrzeby OSP jest specjalny program samorządu województwa pomorskiego „Pomorskie OSP” na zakup sprzętu niezbędnego do ratowania życia i zdrowia.

208 jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego województwa pomorskiego otrzymało wsparcie w ramach programu Pomorskie OSP 2023 na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Decyzję przekazującą milion złotych dla strażaków radni województwa podjęli jednogłośnie. Uchwała została przyjęta 29 maja 2023 r. podczas LIV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych są ogromne. Choć sprzęt kupowany jest często, to w akcjach ratunkowych zużywa się szybko. Doposażanie jednostek OSP jest procesem ciągłym, wymagającym od gmin dużego zaangażowania środków budżetowych. Nie bez znaczenia jest tez ogromny wzrost cen sprzętu, jedna pompa szlamowa może kosztować nawet 35 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu mogą być kupione także mundury bojowe czy pralki i urządzenia do ich suszenia. Wsparcie można także przeznaczyć na środki łączności. Gminy otrzymały od 10 do 20 tysięcy złotych. O tym, jaki konkretnie sprzęt zostanie zakupiony, decydują zawarte umowy.

 

Źródło: www.pomorskie.eu