W dniu 24 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska. Spotkanie miało wyjazdowy charakter. Odbyła się wizja lokalna sołectw gminy Kosakowo, m.in. w zakresie stanu dróg dojazdowych do pól uprawnych i drożności kanałów melioracyjnych. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji, Marcina Buchny, w posiedzeniu Komisji wzięli udział również Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc, zainteresowani radni, rolnicy i mieszkańcy gminy.