W dniu 23 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa.

Na zaproszenie Przewodniczącej Komisji, Mirosławy Piotrowskiej, wzięli w niej udział Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, tj. Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych. Dyrektorzy przedstawili Komisji informacje na temat funkcjonowania placówek, omówili projekt arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025 oraz omówili zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swoich placówkach. Omówione zostały stany techniczne placówek oświatowych i potrzeby remontowe oraz proces wzrostu liczby uczniów w gminie Kosakowo.

Komisja planuje wspólnie z włodarzami gminy oraz dyrektorami placówek oświatowych przygotować plan rozwoju oświaty na przyszłe lata. Komisja wysłuchała Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Jaworek” w Suchym Dworze, panią Karolinę Krause, i przyjęła propozycję spotkania się z dyrektorami placówek niepublicznych w gminie Kosakowo we wrześniu tego roku.

Tym samym Komisja ustaliła plan pracy na 2024 rok.