Stopniał śnieg a na trawnikach ukazał się wyjątkowo nieprzyjemny widok – niezliczone psie odchody. Choć coraz więcej właścicieli czworonogów sprząta po swoich pupilach, to wciąż zdarzają się tacy, którzy tego nie robią. Tymczasem za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara nawet do 500 zł.

Przypominamy, iż osoby utrzymujące psy są zobowiązane do sprzątania odchodów po swoich pupilach ze wszystkich miejsc przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak drogi, chodniki, parki i inne tereny zielone. Każdy właściciel czworonoga podczas spaceru z psem powinien być zaopatrzony w woreczek bądź papierową torebkę, aby móc niezwłocznie posprzątać jego odchody.

Straż Gminna zajmuje się egzekwowaniem przestrzegania tych obowiązków od osób posiadających zwierzęta domowe. Mandat karny za niesprzątanie po psach może wynieść nawet 500 zł. Gmina, chcąc stworzyć warunki do wypełnienia tego obowiązku, do tej pory na swoim terenie zamontowała ok. 100 koszy na psie odchody. Pojemniki te są koloru zielonego, z odpowiednim oznakowaniem. Staramy się, aby ich ilość z roku na rok była coraz większa. Posiadający psy mogą również wrzucać zebrane po swoich pupilach odchody do „zwykłych” koszy ulicznych, o ile są one umieszczone w torebce foliowej/papierowej.