Wiosna w pełni, co sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, często w towarzystwie naszych ukochanych czworonogów. Musimy jednak pamiętać, iż poza czerpaniem przyjemności ze spacerów, spoczywa na nas obowiązek sprzątania nieczystości pozostawianych przez zwierzęta. Nie jest to jedynie kwestia utrzymania czystości i estetycznego wyglądu przestrzeni publicznej, lecz także wyraz troski o zdrowie ludzi i zwierząt.

Zgodnie z zapisami § 35 Uchwały Nr XXVIII/189/2020  Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo, osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zaleca się korzystanie z dystrybutorów woreczków  na psie odchody – o ile są dostępne. W przypadku braku dystrybutorów woreczki z odchodami można wrzucać do publicznych koszy na śmieci. Powyższy obowiązek dotyczy również osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie, które zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym (zgodnie z § 36 pkt. 4 w/w Regulaminu).

Nieprzestrzeganie powyższego obowiązku zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2021.281 t.j. z dnia 2021.02.12) podlega karze grzywny do 500 zł.