W dniu 14 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej, podczas którego na stanowisko Dyrektora Zarządu Kosakowo Sport Sp. z o.o. powołany został Mariusz Kłos, dotychczasowy kierownik Działu Lotnisko w spółce Kosakowo Sport. Decyzja ta była konsekwencją złożenia rezygnacji przez Dariusza Schwarza ze stanowiska Dyrektora Zarządu Kosakowo Sport Sp. z o.o. w dniu 24 maja 2024 r. Następnie zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki. Zgromadzenie to zobowiązało Radę Nadzorczą do wyboru nowego zarządu spółki, co nastąpiło w dniu 14 czerwca br. Dariusz Schwarz zajmował stanowisko Dyrektora Zarządu od początku funkcjonowania spółki Kosakowo Sport Sp. z o.o., a więc od blisko 3 lat. W imieniu Wójt Gminy Kosakowo Euniki Niemc dziękujemy za zarządzanie spółką, wkład włożony w jej rozwój, oraz życzymy powodzenia i sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Mariusz Kłos jest związany z lotnictwem od trzydziestu lat. Doświadczenie na stanowiskach służbowych zdobywał w kraju i za granicą. Służył w kontyngentach wojskowych w Iraku i Afganistanie. Prywatnie nowy Dyrektor jest instruktorem narciarstwa i uwielbia żeglować. Panu Dyrektorowi Mariuszowi Kłosowi życzymy powodzenia w zarządzaniu spółką.