Do zakończenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pozostało już zaledwie 73 dni. Udział w spisie jest obowiązkowy dla każdego rolnika, a najlepszą formą do spełnienia tego obowiązku jest tzw. internetowy „samospis”, pod adresem: www.spisrolny.gov.pl. PSR 2020 to także szansa na nagrody dla gmin, których mieszkańcy najaktywniej wezmą udział w internetowej wersji spisu. Zachęcamy rolników do wypełniania ankiet spisowych, a sprzęt sportowy być może trafi do gminy Kosakowo ku uciesze młodych miłośników wszystkich sportów zespołowych. Konkurs „Rolnicy dzieciom” zakończy się 10 października 2020 r.

 

Regulamin konkursu „Rolnicy dzieciom”

  1. Organizatorem Konkursu „Rolnicy dzieciom” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Gdańsku (zwany dalej Organizatorem).
  2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej regulaminem).
  3. Konkurs trwa od 16 września do 10 października 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.
  4. Konkurs przeznaczony jest dla gmin województwa pomorskiego.
  5. Celem Konkursu jest zachęcenie rolników do aktywnego uczestnictwa w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 poprzez dokonanie samospisu na stronie spisrolny.gov.pl
  6. Nagrody otrzymają 4 gminy o liczbie gospodarstw rolnych powyżej 500 o najwyższym wskaźniku kompletności (samospis internetowy) – 12 piłek do kosza, 12 piłek do siatki i 12 piłek do nogi, 6 pompek i 6 siatek. 3 gminy o liczbie gospodarstw rolnych od 100 do 499 o najwyższym wskaźniku kompletności (samospis internetowy) oraz 2 gminy o liczbie gospodarstw rolnych do 99 z najwyższym wskaźnikiem kompletności (samospis internetowy) – otrzymają po 10 piłek każdego rodzaju, po 5 pompek i po 5 siatek. Dodatkowo każda zwycięska gmina otrzyma komplet gadżetów promujących spis rolny (m.in. puzzle dla dzieci, smycze, worki na buty, czapki, zakładki magnetyczne). Nagrody przeznaczone są dla szkół (jeśli nie ma – to dla świetlic lub innych placówek) zlokalizowanych na terenie zwycięskich gmin.
  7. Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem urzędu gminy a Organizatorem.
  8. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
  10. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.