Ks. Zygmunt Karczewski urodził się 13 stycznia 1936 roku w Puzdrowie, a dwa tygodnie później został ochrzczony w sierakowickim kościele. Był najmłodszym z trzynaścioro rodzeństwa. Rodzice Józef i Marianna zajmowali się rolnictwem. Zygmunt uczęszczał do szkoły podstawowej w Puzdrowie i Sierakowicach, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach. Podczas bierzmowania (10.06.1950) swoim patronem obrał św. Antoniego.

Do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie (01.10.1954 – 12.07.1959), po ukończeniu którego przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego, Biskupa Chełmińskiego. Rok jego święceń przypadał w czasie obchodzonego na świecie jubileuszu 100-lecia śmierci św. Jana Marii Vianney, patrona proboszczów, zaś na stolicy piotrowej zasiadał wówczas papież św. Jan XXIII.

Po święceniach ks. Zygmunt został skierowany do pracy w charakterze wikariusza w następujących placówkach duszpasterskich: parafia pw. Św. Michała Archanioła w Skarszewach (1959 – 1966), parafia pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim (1966-1968), parafia pw. Św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim (1968), parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni (1968-1981).

Od 31 lipca 1981 roku ks. Zygmunt Karczewski pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie. Przez dziesięć lat (1984-1994) kierował pracami związanymi z budową pierwoszyńskiego kościoła, zaś od 15 sierpnia 1999 roku objął urząd proboszcza nowo erygowanej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie.

W dowód uznania zasług dla Kościoła oraz gorliwości duszpasterskiej ks. Zygmunta Karczewskiego, Arcybiskup Tadeusz Gocłowski włączył go do grona Kapituły Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie nadając mu godność kanonika honorowego. W roku 2007, ukończywszy 71 rok życia ks. kan. Zygmunt przeszedł na emeryturę i od tej chwili w miarę możliwości oraz sił wspierał pierwoszyńskich duszpasterzy swoją pomocą, posługując zwłaszcza w konfesjonale.

W ostatnim czasie ks. Zygmunt widocznie podupadł na zdrowiu. Ze względu na dolegliwości związane z wiekiem i stanem zdrowia, z końcem marca br. ks. kanonik Zygmunt zamieszkał w Domu Caritas w Gdańsku-Przymorzu przy ul. Fromborskiej, gdzie zapewniono mu całodobową, specjalistyczną opiekę.

Ks. Zygmunt Karczewski zmarł w sobotę, 27 sierpnia br., o godz. 14.45, w szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abpa. Tadeusza Wojdy SAC, zostanie odprawiona w czwartek, 1 września br., o godz. 11.00, w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie, a po niej nastąpi przejście i pochówek na cmentarzu parafialnym w Kosakowie.